முகப்பு // Personal // Loans
தனிநபர் கடன்
வாழ்க்கை யாருக்காவும் காத்திருப்பதில்லை.
நீங்களும் காத்திருக்கத் தேவையில்லை.
011 7 640 640

வாழ்க்கை ஒரு பந்தயம், நீங்கள் அதில் ஜெயிப்பதற்கு நாம் உதவக் காத்திருக்கின்றோம்.

நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்களா?
 • 5 வருடம் வரை மீளச் செலுத்தக்கூடிய கடன்களை நாம் வழங்குகின்றோம்.
 • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்களை நாம் உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம்.
 • குறைந்தபட்சமாக ரூபா 100,000 மற்றும் அதிகபட்சமாக ரூபா 5,000,000 வரையான கடனை உங்களுக்கு வழங்க நாம் தயாராக உள்ளோம்.
 • உங்களுடைய சம்பளத்தைப் போல 12 மடங்கு தொகையை நாம் வழங்குகின்றோம் (மதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டது)

மாதாந்த சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு

விண்ணப்பிப்பதற்கு நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய தகைமை;
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் / ஸ்தாபனம் ஒன்றில் பணிபுரியும் ‘நிரந்தர’ஊழியராக இருப்பதுடன், 18 முதல் 55 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.
 • செல்லுபடியாகும் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டை/கடவுச்சீட்டு/சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தைக் கொண்டிருத்தல்
எமக்குத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்.
 • முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தனிநபர் கடன் விண்ணப்பம்.
 • தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதி.
 • வதிவிட முகவரியை உறுதிப்படுத்துவதற்கான அண்மித்த கட்டணப் பட்டியல் பிரதி
 • கடைசி 3 மாதங்களுக்கான சம்பளச் சிட்டைகள்.
 • உங்களுடைய பதவி மற்றும் சம்பள விபரங்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் உங்களது தொழில்தருநரிடமிருந்து கடிதம்.

சுயதொழில் புரியும் தனிநபர்களுக்கு

விண்ணப்பிப்பதற்கு நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய தகைமை

சிறிய அல்லது நடுத்தர அளவிலான வர்த்தகம் ஒன்றின் உரிமையாளராக, பங்காளராக அல்லது பணிப்பாளராக அதனை நடாத்தி வருவதுடன், 3 வருடங்களுக்கும் மேலாக அதில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன், குறைந்தபட்ச மாதாந்த இலாபமாக ரூபா 50,000/= இனை ஈட்டுகின்ற, 18 முதல் 55 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.

எமக்குத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்.
 • முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தனிநபர் கடன் விண்ணப்பம்
 • தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதி
 • வதிவிட முகவரியை உறுதிப்படுத்துவதற்கான அண்மித்த கட்டணப் பட்டியல் பிரதி
 • வியாபாரக் கூட்டிணைப்புச் சான்றிதழ்.
 • கடைசி 6 மாதங்களுக்கான வங்கிக் கூற்றின் பிரதிகள் – வர்த்தக மற்றும் தனிப்பட்ட.
 • கடைசி 2 வருடங்களுக்கான வரிக் கொடுப்பனவு ரசீதின் பிரதிகள்.
 • படிவம் 48, வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கொண்ட நிறுவனங்களாக இருப்பின் நிறுவன நோக்கு மற்றும் வரையறை பத்திரங்கள்
அடுத்தது என்ன?

உங்களுடைய இலட்சியத்தை நிறைவேற்றி உங்களுடைய தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் இலகுவான வழிக்கு நாம் உதவக் காத்திருக்கின்றோம். ஆகவே இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள், எம்மை அழையுங்கள் அல்லது எம்முடன் உரையாடுங்கள்.

கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது!
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்
உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form