முகப்பு // Personal // Savings Accounts
வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள்
முதலீட்டை மேற்கொண்டு அது
பெருகுவதைப் பாருங்கள்!
011 7 640 640

உங்களது வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கு பல்கிப் பெருகட்டும்.

PFCA- Personal Foreign Currency Account

தனிப்பட்ட வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்கு

PFCA என்றால் என்ன?

PFCA என்பது முந்தைய குடியுரிமை வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (RFC), குடியுரிமை அல்லாத வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (NRFC), குடியுரிமை அல்லாத நாட்டினரின் வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (RNNFC) மற்றும் குடியுரிமை அல்லாத தேசிய வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (NRNNFA) ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.

 

பின்வரும் தகமை இருப்பின் விண்ணப்பிக்கலாம்

 • இலங்கைப்பிரஜையான 18 வயதுக்குட்பட்டபவர் உட்பட ஒரு தனிநபர்.
 • இலங்கைக்குவெளியில் வசிக்கும் 18 வயதுக்குட்பட்டவர் உட்பட இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தனிநபர்.
 • இலங்கையில்குடியுரிமை இல்லாதவர்.
 • இலங்கைக்குதற்காலிக விஜயத்தில் அல்லது இலங்கைக்கு விஜயம் செய்ய விரும்பும் இலங்கையர் அல்லாதவர்.
 • இறந்தநபரின் சொத்துக்களின் நிர்வாகி அல்லது நிறைவேற்றுபவர், இறந்த நபரின் சொத்துக்களின் நிர்வாகம் முடியும் வரை அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரி அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட வியாபாரியுடன் தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கைப் பராமரித்தவர்.

கணக்கு வகைகள்

 • சேமிப்பு கணக்குகள்
 • நடப்பு கணக்குகள் (காசோலை வசதியுடன்)
 • நிலையான வைப்புகள்

 

BFCA Business Foreign Currency Account

வர்த்தக வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்கு

BFCA என்றால் என்ன?

BFCA என்பது முந்தைய பரிவர்த்தனை கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் “அந்நியச் செலாவணி வருமானமீட்டுபவர் கணக்குகள்” (FEEA), “உள்நாட்டுப் பணம் அனுப்புதல் விநியோகக் கணக்கு” (IRDA) மற்றும் ” வெளிநாட்டு ஷிப்பிங் லைன்/விமான நிறுவனத்தின் முகவரின் வெளிநாட்டு நாணய கணக்கு ” (FCAASA) ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.

 

பின்வரும் தகமை இருப்பின் விண்ணப்பிக்கலாம்

 • இலங்கையில்வசிக்கும் தனிநபர்
 • இலங்கையில்பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு தனியுரிமையாளர் அல்லது பங்காளர் அல்லது பெரும்பான்மையான பங்காளர்கள் இலங்கையில் வசிப்பவர்கள் (இரண்டு பங்காளர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்தால், குறைந்தபட்சம் ஒரு பங்குதாரராவது இலங்கையில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்).
 • இலங்கையில்இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • 2007 ஆம்ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு நிறுவனமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட இலங்கைக்கு வெளியில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • சம்பந்தப்பட்டதுறை அமைச்சு அல்லது பொருத்தமான அதிகாரத்தின் செயலாளரின் பரிந்துரையுடன் கூடிய ஒரு அரச நிறுவனம்.
 • முறையேவணிகக் கப்பல் போக்குவரத்து பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் இலங்கை சிவில் விமான போக்குவரத்து அதிகாரசபை பணிப்பாளர் நாயகத்தால் வழங்கப்பட்ட செல்லுபடியாகும் உரிமம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடிதத்துடன் வெளிநாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து அல்லது விமான நிறுவனம் (வெளிநாட்டு அதிபர்) சார்பாக இலங்கையில் கப்பல் முகவராக அல்லது பொது விற்பனை முகவராக வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்.
 • இறந்தநபரின் சொத்துக்களின் நிர்வாகி அல்லது நிறைவேற்றுபவர், இறந்த நபரின் சொத்துக்களின் நிர்வாகம் முடியும் வரை அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரி அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட வியாபாரியுடன் தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கைப் பராமரித்தவர்.
 • நடைமுறைகள்முடியும் வரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரி அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட டீலரிடம் வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கைப் பராமரித்த ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரில் பெறுநர் அல்லது கலைப்பாளர்.

கணக்கு வகைகள்

 • சேமிப்புக் கணக்குகள்
 • நடப்புக் கணக்குகள்
 • நிலையான வைப்புகள்
OIA- Outward Investments Account

வௌியக முதலீட்டு கணக்கு

OIA என்றால் என்ன?

வௌியக முதலீட்டு கணக்கு (OIA) என்பது இலங்கைக்கு வெளியே உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அலகு பங்குகள் உள்ள பிரிவுகள், வெளிநாட்டினரால் வழங்கப்பட்ட இறையாண்மை பத்திரங்கள் போன்ற தகுதியான வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு நிதிகளை அனுப்ப இலங்கையில் வசிக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கான அரசாங்கங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு அலுவலகம் அமைக்க ஒரு சிறப்புக் கணக்காகும்.

 

 

உங்களுக்கு கீழே உள்ள தகுதி இருந்தால் நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்:

 • உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் தவிர 2007ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • 1988ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இலக்க வங்கிச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கி அல்லது உரிமம் பெற்ற சிறப்பு வங்கி.
 • மத்திய வங்கி பத்திரங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு, இலங்கையின் காப்புறுதி ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு என்பவற்றின் கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட / உரிமம் பெற்ற நிறுவனம்.
 • இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு பங்குடமை.
 • இலங்கையில் வசிக்கும் தனிநபர்.
 • இலங்கையில் வசிக்கும் ஒரு தனிநபரால் இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு தனியுரிமை.
IIA Inward Investments Account

உள்ளக முதலீடுகள் கணக்கு

IIA என்றால் என்ன?

என்பது “பத்திர முதலீட்டுக் கணக்குகள்” (SIA) மற்றும் “சிறப்பு வெளிநாட்டு முதலீட்டு வைப்பு கணக்குகள்” (SFIDA) ஆகியவற்றின் கலவையாகும், இது வெளிநாட்டு நாணயங்கள் மற்றும் முந்தைய செலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் இலங்கை ரூபாய்களில் திறக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது.

 

உங்களுக்கு கீழே உள்ள தகுதி இருந்தால் நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்:

 • பிரஜை அல்லாதவர், இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்.
 • இலங்கை இரட்டைக் குடியுரிமை பெற்ற இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் வசிக்கும் நபர்.
 • நிரந்தர வதிவிட அந்தஸ்து அல்லது குடியுரிமையைப் பெற்ற இலங்கைப் பிரஜை, இலங்கையில் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியில் வசிப்பவர்.
 • வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் இலங்கைப் பிரஜை, இலங்கைக்கு வெளியில் வசிப்பவர் (புலம்பெயர்ந்தோர் தவிர்த்து)
 • இலங்கைக்கு வெளியே இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • இலங்கைக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பங்குடமை.
 •  நாட்டு நிதிகள், பிராந்திய நிதிகள், பரஸ்பர நிதிகள், அலகு அறக்கட்டளைகள் மற்றும் இலங்கைக்கு வெளியே நிறுவப்பட்ட வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்.
 • இறந்த நபரின் எஸ்டேட்டின் நிர்வாகி அல்லது நிறைவேற்றுபவர், AD உடன் IIA ஐப் பராமரித்தவர்.
 • AD உடன் IIA ஐப் பராமரித்த ஒரு நிறுவனத்தின் பெறுநர் அல்லது கலைப்பாளர்.

 

அடுத்தது என்ன?

உங்களை  வருத்தி நீங்கள் உழைத்த வெளிநாட்டு நாணயத்தை இது வரை இல்லாத வகையில் சேமித்து அதனைப் பெருக்குவதற்கு நாம் உதவுகின்றோம். ஆகவே இன்றே அதற்கு விண்ணப்பியுங்கள், எம்மை அழையுங்கள் அல்லது எம்முடன் உரையாடுங்கள்.

கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது!
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்
உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form