முகப்பு // Personal
திரிய-முதலீட்டு திட்ட கணக்கு
செழிப்பை நோக்கிய உங்கள் பயணம்
011 7 640 640

செழிப்பை நோக்கிய உங்கள் பயணம்

திரிய என்றால் என்ன?

திரிய, என்பது  வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிலையான நிதி அத்திவாரத்துடன் வாழ்க்கையை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான நம்பிக்கையையும், எதிர்காலத்தை தேவைகளையும் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காலப்பகுதியின் முடிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்குத் தொகையை அடையும் பொருட்டு ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான சேமிப்புத்தொகை ஒன்றை (நிலையான மாதாந்த தவணை) சேமிப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு முதலீட்டு திட்ட கணக்காகும்.

நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமாயின்

நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் மற்றும் கடவுச்சீட்டு கொண்ட இலங்கை பிரஜையாக இருத்தல் வேண்டும் (விவசாயிகள், அரசாங்க ஊழியர்கள், அரசு சார்பு நிறுவன (semi government) ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை, போன்றவை)

முதலீட்டு காலங்கள் எவை?

1-10 வரையான வருடங்கள் வரையான முதலீட்டு காலப்பகுதிகளை முதலீட்டு திட்டத்திற்காக வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவுசெய்ய முடியும்.

 

முதலீட்டு தொகை என்ன?

ரூ. 25,000 முதல் ரூ. 10,000.000 வரை பின்வரும் அட்டவணைக்குஅமைய தங்களுக்கு விருப்பமான முதலீட்டுத் தொகை ஒன்றினை வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவுசெய்ய முடியும்.

வட்டி வீதம்

முதலீட்டு காலத்திற்கு அமைய பின்வரும் வீதங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

 

“திரிய” முதலீட்டு சேமிப்பு கணக்கு
முதலீட்டு காலம் 1-2 வருடங்கள் 3-5 வருடங்கள் 6-10 வருடங்கள்
வட்டி வீதம் (வருடம் ஒன்றிற்கு) 5.60% 6.79% 7.25%
AER 5.75% 7.00% 7.50%
பெறுமதி சேர் பயன்கள்

திரிய முதலீட்டு கணக்கு” வைத்திருப்பவர்களுக்கு பின்வரும் பெறுமதிசேர் பயன்கள் கிடைக்கும்.

  • ஆகக் குறைந்த மிகுதி கட்டணம் இல்லை
  • இலவச குறுஞ்செய்தி சேவை
  • இலவசIB மற்றும் MB
  • இலவச நிலையான இடைநிறுத்தல் செயற்பாடு
கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது!
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்
உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form