முகப்பு // Personal // Services
பாவனைக் கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவுகள்
ஒரு கிளிக் மூலமாக உங்களது அனைத்து பாவனைக் கட்டணப்
பட்டியல்களுக்குமான கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளுங்கள்!
011 7 640 640

பாவனை சேவை வழங்குனர்கள்

 

பிரிவு பாவனைச் சேவை
டயலொக் கொடுப்பனவுகள்
டயலொக் புரோட்பான்ட் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் புரோட்பான்ட் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
டயலொக் புரோட்பான்ட் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் புரோட்பான்ட் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
டயலொக் புரோட்பான்ட் (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் புரோட்பான்ட் (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
டயலொக் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
டயலொக் (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம் டயலொக் (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்
டயலொக் ஸ்பிரெட் டயலொக் ஸ்பிரெட்
டயலொக் டிவி (பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் டெலிவிஷன் – பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்
டயலொக் டிவி (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்) டயலொக் டிவி (முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
டயலொக் வைஃபை டயலொக் வைஃபை
mCash வலுவூட்டலுடன் ‘பாவனைச் சேவை வழங்குனர்களின்’ கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவுகள்
மொபிடெல் டொப்-அப் mCash – Cash In/ Top-up
மொபிடெல் மொபிடெல் – முற்கொடுப்பனவுத் திட்டம் / பிற்கொடுப்பனவுத் திட்டம்)
எடிசலாட் எடிசலாட்
ஹட்ச் ஹட்ச்
லங்கா பெல் லங்கா பெல்
ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் நிலையான இணைப்பு / PEO டிவி
ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் – CDMA
நீர்ப் பாவனைக் கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை
கண்டி மாநகர சபை
ஆயுட் காப்புறுதி ஸ்ரீலங்கா இன்ஷுரன்ஸ் கோர்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட்
ஆயுட் காப்புறுதி யூனியன் அஷுரன்ஸ்
ஆயுட் காப்புறுதி AIA இன்ஷுரன்ஸ் லங்கா பீஎல்சி
ஆயுட் காப்புறுதி அலையன்ஸ் இன்ஷுரன்ஸ் லங்கா லிமிட்டெட்
ஆயுட் காப்புறுதி அமானா தகாஃபுல் பீஎல்சி
ஆயுட் காப்புறுதி ஏசியன் அலையன்ஸ் இன்ஷுரன்ஸ் பீஎல்சி
ஆயுட் காப்புறுதி HNB அஷுரன்ஸ்
ஆயுட் காப்புறுதி ஜனசக்தி இன்ஷுரன்ஸ் பீஎல்சி
ஆயுட் காப்புறுதி LOLC இன்ஷுரன்ஸ் கம்பனி லிமிட்டெட்
ஆயுட் காப்புறுதி MBSL இன்ஷுரன்ஸ் கம்பனி லிமிட்டெட்
பொதுக் காப்புறுதி HNB அஷுரன்ஸ் – பொது
பொதுக் காப்புறுதி யூனியன் அஷுரன்ஸ்  – பொது
குத்தகைக் கொடுப்பனவு CDB – சிட்டிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் வங்கி
குத்தகைக் கொடுப்பனவு சென்ட்ரல் பினான்ஸ்
மின்சாரம் CEB – இலங்கை மின்சார சபை
மின்சாரம் LECO – லங்கா எலக்ரிசிட்டி கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்
நன்கொடை ஜயஸ்ரீ மகா போதி
லங்கா புரோட்பான்ட் நெட்வேர்க்ஸ் (LBN) LBN- லங்கா புரோட்பான்ட் நெட்வேர்க்ஸ்
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை நுவரெலியா மாநகர சபை
நன்கொடை ருவான் வெலிசாய
நன்கொடை சோமாவதிய மகா விகாரை
நன்கொடை SOS சில்ட்ரன்’ஸ் விலேஜ் ஸ்ரீலங்கா

 

கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது!
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்
உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form