මුල් පිටුව // පුද්ගලික
“අභිමානී” කාන්තා ඉතුරුම් ගිණුම
011 7 640 640

අභිමානවත් කාන්තාවක් ලෙස  දිරිමත්ව ඔබේ සිහින සැබෑ කර ගන්න

අභිමානී යනු කුමක්ද?

“අභිමානී” කාන්තා ඉතුරුම් ගිණුම යනු කාගිල්ස් බැංකුව සමඟ ආයෝජනය කිරීමට සහ කාන්තාවන්ගේ අරමුදල් වර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව කාන්තාවන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කර ඇති සුවිශේෂ පොලී අනුපාතයක් හිමිවන ඉතුරුම් ගිණුමකි. වෙළඳපොලේ ඉහළම පොලී අනුපාත සහ ගිණුම් හිමියෙකු ලෙස පිරිනැමෙන සුවිශේෂී ප‍්‍රතිලාභ සමඟින්, හඳුන්වා දී ඇති මෙම ඉතුරුම් ගිණුම විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ශක්තිමත් පාරිභෝගික-බැංකු සබඳතාවක් ඇති කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

ඉතුරුම් ගිණුමෙන් හිමිවන ප‍්‍රධාන ප‍්‍රතිලාභ

 

 • මාසය පුරාවටම කිසිදු සිමාවකීන් තොර මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට හැකිවීම.
 • අභිමානි ගිණුම් හිමියකු විසින් රුපියe 1000 ක අවම තැන්පතුවක් සමඟින් පොඩිහිටියෝ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරනවිට බැංකුට මගින් රුපියල් 1000 දායකත්වයක් ලබාදීම.
 • නොමිලයේ SMS පණිවිඩ සේවාව.
 • අධ්‍යාපනික කටයුතු සහ විවාහ මංගලය කටයුතු සඳහා පුද්ගලික ණය ලබා ගැනීමේදී සැකසුම් ගාස්තු 25% කින් අඩු වේ.
 • ජංගම සහ අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් සඳහා ලියාපදිංචිකිරීමේ ගාස්තු සහ වාර්ෂික ගාස්තු පළමු වසර තුළ අස නොවේ.
 • Debit කාඩ්පත නිකුත් කිරීමෙන් දින 30 ඇතුළත භාවිතාකර පළමු වසරේ වාර්ෂික ගාස්තුව නැවත ලබාගන්න.
 • Debit කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා සෑම දිනකම සංගිල්ස් ෆුඩ්සිටි වෙතින් සුවිශේෂී දීමනා ලබාගන්න වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා www.cargilsbank.com වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
කොන්දේසි
01. පාරිභෝගිකයාට අභිමානි ගිණුමක් තිබිය යුතුය. පවතින සහ අලුතින් විවෘත කරන ලද ගිණුම් 3% ප්‍රසාද පොලී අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

02. එම මාසය සඳහා ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීමට මාසය තුළ අවම වශයෙන් එක් තැන්පතුවක් තිබිය යුතුය.

03. අවම වශයෙන් රු. 5,000/= සාමාන්‍ය ශේෂය තිබිය යුතුය.

04. මෙම දීමනාව වලංගු වන්නේ 2024 ජූනි 30 දක්වා පමණි.

05. සීමාසහිත Cargills Bank හි අනෙකුත් සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.

 

ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසුකම්
 • ශ‍්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සිටීම
 • වයස අවුරුදු 18ට වැඩි වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් (NIC) හිමි කාන්තාවන් විම
පොලී අනුපාතය
 • පොලී අනුපාතය – 6.00 % P.A (AER – 6.18%)
අවශ්‍ය ලියකියවිලි
 • නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද ඉතුරුම් ගිණුම් අයදුම්පත.
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්,රියදුරු බලපත්‍රය ,වීදේශ ගමන් බලපත්‍රය.
 • මෑතක ගෙවන ලද උපයෝගිතා බිල්පතක පිටපතක්.
නියමයන් සහ කොන්දේසි
 • හවුල් ගිණුම් විවෘත කිරීමට අවසර නැත.
 • අවම මූලික තැන්පතුව රුපියල් 1,000 ක් වේ.
 • ගිණුමේ පවත්වාගෙන යා යුතු අවම ශේෂය – රුපියල් 500කි.
 • ඕනෑම අවස්ථාවක කාගිල්ස් බැංකුවේ ”අභිමානි” කාන්තා ඉතුරුම් ගිණුමට අදාළ විශේෂාංග/ දීමනා හා නියමයන් සහ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමට, එකතු කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට කාගිල්ස් බැංකුවට බලය ඇත.
 • සාමාන්‍ය ඉතුරුම් ගිණුම්වලට අදාළ වන අනෙකුත් සියලුම පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ මෙහෙයුම් ක‍්‍රියාවලි ”අභිමානී” කාන්තා ඉතුරුම් ගිණුමට ද අදාළ වේ.
කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form