Home // About Us
ආයතනික කළමනාකරණය
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යමින්.
සාර්ථකත්වයට කැප වෙමින්.
සෙනරත් බණ්ඩාර
කළමණාකර අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී
සෙනරත් බණ්ඩාර
කළමණාකර අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී

Mr. Senarath Bandara is a banking professional with a distinguished career spanning over 30 years at Bank of Ceylon and retired as its General Manager/Chief Executive Officer.

He has served on several Boards of subsidiaries and associate companies of BOC, in addition to Lanka Clear (Pvt) Ltd, Credit Information Bureau, and Lanka Financial Services Bureau Ltd.

He has also served as a member of the governing body of the Institute of Bankers of Sri Lanka; a member of the Council of Wayamba University of Sri Lanka, served as Chairman of the Asia-Pacific Rural Agriculture Credit Association (APRACA) – a regional association operating based out of Bangkok; Thailand; served as Vice Chairman of the Sri Lanka Bankers Association; and
was a past President of the Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

Mr. Bandara has a BSc from the University of Kelaniya and a MBA from the Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayewardenepura, Postgraduate Executive Diploma in Bank Management-Institute of Bankers of Sri Lanka and an Advanced Management Program from Harvard Business School, USA. Mr. Bandara is a Fellow of the Institute of Bankers of Sri Lanka.

 

P S මාදවන්
විධායක අධ්‍යක්ෂක
P S මාදවන්
විධායක අධ්‍යක්ෂක

ප්‍රභූ මාදවන් මහතා කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (UK) හි සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයෙහි සහකාර සාමාජිකයෙකු වේ. එමෙන්ම ඔහු වාණිජවේදී උපාධිධාරියෙකුද වේ. මූල්‍ය, විගණන, ගිණුම්කරණ හා බදුකරණ යන ක්ෂේත්‍රයන්හි වසර 19කට අධික අත්දැකීම් ඔහු සතු වේ. ඔහු සීමාසහිත කාගිල්ස් සිලෝන් පුද්ගලික සමාගමෙහි අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි.

රොහාන් මුත්තයියා
ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී
රොහාන් මුත්තයියා
ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී

රොහාන් මුත්තයියා මහතා බැංකුවෙහි ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ලෙස කටයුතු කරයි.

වසර 18ක ඔස්ට්‍රේලියාවෙහි ලැබූ අත්දැකීම් ඇතුළුව රටවල් 4ක වසර 36ක් පුරා ලැබූ අත්දැකීම් රැසක් ඔහු සතු වේ. රොහාන් මහතා බැංකු CIO සංසඳයේ ආරම්භක සභාපති සහ ලංකා SWIFT පරිශීලක සමූහයෙහි හිටපු සභාපතිවරයාද වේ. එමෙන්ම ඔහු ලංකා මූල්‍ය සේවා කාර්යංශයෙහි හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුද,  ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශයෙහි විකල්ප අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුද, FinCERT මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි හිටපු සාමාජිකයෙකුද වේ.

කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර, රොහාන් මහතා John Keells Holdings, කොමර්ෂල් බැංකුව සහ NDB බැංකුව යන ආයතන සඳහා සේවය කර ඇත.

අමෙන්ද්‍ර ද සිල්වා
සමාගම් ලේකම්
අමෙන්ද්‍ර ද සිල්වා
සමාගම් ලේකම්

2018 මැයි මස 1 වන දින සමාගම් ලේකම් ලෙස පත් කරනු ලැබූ ඇය, බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රයෙහි වසර 20කට අධික අත්දැකීම් සහිත අයෙකි. ඇය නීතිඥවරියක වන අතර අන්තර්ජාතික අනුකූලතා සංගමයෙහි අනුකූලතා පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබා ගෙන ඇත. මීට පෙර ඇය ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි නෛතික නිලධාරියෙකු ලෙස සහ හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙහි නීති අංශ (ආයතනික) කළමනාකාර ලෙස කටයුතු කර ඇත. බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර, ඇය ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි අනුකූලතා අංශය මෙහෙයවන ලදී.

තලාල් මාසුක්
ප්‍රධාන උපායමාර්ග නිලධාරී
තලාල් මාසුක්
ප්‍රධාන උපායමාර්ග නිලධාරී

Talaal Maruzook is an Associate Member of the Chartered Institute of Management Accountants(UK) and is a Chartered Global Management Accountant. He counts over 10 years experience in the fields of Equity Research, Corporate Finance, Investment Appraisal, Investor Relations, Planning and Strategy.

Prior to joining the Cargills Group in 2012, Talaal led the Research Team at CT CLSA Securities (Pvt) Ltd. He has experience across a wide array of sectors, including Retail and Consumer Goods, Manufacturing, Banking and Finance, Agriculture and Telecoms.

චන්ද්‍රදාස අමරසිංහ
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
චන්ද්‍රදාස අමරසිංහ
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

Mr. Chandradasa Amarasinghe is a career banker with over 30 years’ experience in Development Banking, Branch Banking, Retail Banking, Corporate and Offshore Banking. He served the Bank of Ceylon in the capacity of Deputy General Manager overlooking Retail, Sales and Channnel Management immediately before joining Cargills Bank

He has obtained his BSc and Msc from the university of Sri Jayawardenapura. He is a member of the Institute of Bankers of Sri Lanka (AIB), and was the immediate past Chairman of the Association of Professional Bankers in Sri Lanka.

සජීවනී සෝලංගාරච්චි
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - නෛතික
සජීවනී සෝලංගාරච්චි
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - නෛතික

සජීවනී සෝලංගාරච්චි මෙනවිය, වෘත්තියෙන් නීතිඥවරියක් වන අතර වානිජ්‍ය, ආහාර වෙළඳාම, ආහාර සේවා, නිෂ්පාදන සහ  පැවරීම යන අංශයන්හි නීතිමය විශේෂඥතාවන්ද ඇතුළුව නීති ක්ෂේත්‍රයෙහි වසට 17කට අධික අත්දැකීම් රැසක් ඇය සතු වේ.

එමෙන්ම ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කලා උපාධියක්ද ලබාගෙන ඇත.

ඇය 1999 වර්ෂයේදී ජනාධිපති නීතිඥ W. ජයරත්න මහතා යටතේ කනිෂ්ඨ නීතිඥවරියක් ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන ලද අතර 2003 වසරේදී නීති නිලධාරිනියක් ලෙස කාගිල්ස් (සිලෝන්) PLC සමග සම්බන්ධ විය.

2012 වර්ෂයේදී සීමාසහිත කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වන විට, ඇය කාගිල්ස් සමූහයෙහි නෛතික අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළාය.

අජිත් අල්ලිරාජා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - වෙළඳ
අජිත් අල්ලිරාජා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - වෙළඳ

වෙළඳ ප්‍රධානි ලෙස කටයුතු කරනු ලබන අජිත් අල්ලිරාජා මහතා 1989 වර්ෂයේදී ANZ Grindlays බැංකුව සමග සිය වෘත්තියමය ජීවිතය ආරම්භ කර ඉන් අනතුරුව 2001 වසරේදී Standard Chartered බැංකුව සමග සම්බන්ධ විය.

ඔහු බැංකුකරණය පිලිබඳ පුළුල් දැනුමක් ලබා ගනිමින්, වසර 28කට අධික කාලසීමාවක් ජාත්‍යන්තර හා දේශීය බැංකු රැසක අත්දැකීම් ලබාගෙන ඇත.

ඔහුගේ බැංකු සේවා කාලය තුල වෙළඳ, අවදානම් කළමනාකරණ, විගණන, මෙහෙයුම් හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් යන අංශයන්හි විවිධ වූ කළමනාකරණ තනතුරු දරා ඇත.

අජිත් මහතා, 2015 වසරේදී කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු පිලිබඳ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සහිතව, ශ්‍රී ලංකා Standard Chartered බැංකුවෙහි වෙළඳ සේවා ප්‍රධානී තනතුර දැරීය.

කනිෂ්ක පෙරේරා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී -තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම්
කනිෂ්ක පෙරේරා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී -තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම්

කනිෂ්ක පෙරේරා මහතා, තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශයෙහි අවුරුදු 25කට අධික අත්දැකීම් ලබා ඇති අතර මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධියක් සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් තොරතුරු ආරක්ෂණය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති විද්‍යා උපාධියක් ලබා ඇත.

එමෙන්ම ඔහු ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සමාජයෙහි සාමාජිකයෙකි.

කනිෂ්ක මහතා සණස සංවර්ධන බැංකුව සමග සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සීමාසහිත කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ විය.

බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙහි අත්දැකීම් වලට අමතරව, ඔහු තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම් කිහිපයක් සඳහාම සේවය කර ඇති අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක පාසලෙහි බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙකූ ලෙසද සේවය කරයි.

චන්දිම සමරසිංහ
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී -අභ්‍යන්තර විගණන
චන්දිම සමරසිංහ
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී -අභ්‍යන්තර විගණන

චන්දිම සමරසිංහ මහතා, ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයෙහි ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකු වේ. එමෙන්ම ඔහු CIMA සහ වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී (CGMA) හිද සාමාජිකත්වය දරයි.

ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙහි පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනය (PIM) මගින් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත.

විගණන සහ අවදානම් කළමනාකරණය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි වසර 18කට අධික අත්දැකීම් ඔහු සතු වේ.

මහේෂා අමරසූරිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී-කාඩ්පත් සේවා
මහේෂා අමරසූරිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී-කාඩ්පත් සේවා

මහේෂා අමරසූරිය මහත්මිය වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (UK) හි අධිසාමක සාමාජිකාවක් වන අතර වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරියකද වේ.

ඇය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ව්‍යාපාර පාරිපාලනය පිලිබඳ ගෞරව උපාධියක් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙහි පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනය මගින් කුසලතා සම්මාන සහිතව පළමු ස්ථානය ලබා ගනිමින් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත.

එමෙන්ම ඇය මූල්‍ය කළමනාකරණය පිලිබඳ ඇමරිකානු විද්‍යායතනය මගින් පිරිනමන ලද ‘සහතිකලත් ව්‍යාපාර බැංකුකරුවෙකු’ ද වේ.

මහේෂා මහත්මිය, බැංකුකරණ හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික පුළුල් අත්දැකීම් ලබා ඇත.

මහේෂා මහත්මිය කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර, ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි ආයතනික බැංකුකරණ හා පුද්ගලික බැංකුකරණ යන අංශයන් දෙකෙහි ජේෂ්ඨ කළමනාකාර ධූරය දැරීය.

2006 වසරෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 30ට අඩු, වඩාත් කැපී පෙනෙන CIMA සාමාජික/ අවසන් වසර ශිෂ්‍යාව ලෙස වසරේ තරුණ CIMA තාරකාවට හිමි රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

2009 වසරේදී, ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් “Women as Business and Economic Leaders” නම් වූ ආරාධිත නායකත්ව වැඩසටහන සඳහාද ඇයව යෝජනා කරන ලදී.

මහේෂා මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකාව තුල CIMA සාමාජිකයින්ගේ නියෝජිත මණ්ඩලය වන වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනයෙහි (CIMA) ශ්‍රී ලංකා ජාල මණ්ඩලයෙහි සභාපතිනියයි. ඇය 2017 වර්ෂයේදී වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනයෙහි (CIMA) ප්‍රාන්තීය මණ්ඩලයෙහි (මැද පෙරදිග, දකුණු ආසියාව සහ උතුරු අප්‍රිකාව)අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු විය.

ශර්මාල් ෆර්ඩිනැන්ඩු
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී-ව්‍යාපාර බැංකුකරණ
ශර්මාල් ෆර්ඩිනැන්ඩු
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී-ව්‍යාපාර බැංකුකරණ

ශර්මාල් ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා 2018 වසරේදී කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වූ අතර මෙහෙයුම්, ශාඛා බැංකුකරණය, විදේශ මුදල් බැංකුකරණය (FCBU) සහ ආයතනික බැංකුකරණය යන අංශයන්හි වසර 33ක අත්දැකීම් ලබා ඇත.

හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙන් ඉවත්වන අවස්ථාවේදී ඔහු ප්‍රධාන කළමනාකාර – ආයතනික බැංකුකරණ ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් වැය කළමනාකරණය පිලිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් (ADCM) ලබා ඇති අතර වරලත් බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය, UK (CIB) හි අවසන් වසර ශිෂ්‍යයෙකු වේ.

ඇලෙක්ස් ඩිලන් පෙරේරා
ප්‍රධාන අවදානම් කළමනාකරණ නිලධාරී
ඇලෙක්ස් ඩිලන් පෙරේරා
ප්‍රධාන අවදානම් කළමනාකරණ නිලධාරී

Mr. Alex Perera brings with him over 13 years of experience collectively in the Quantitative Finance sector and the Capital Markets sector. Previously he serves as an Assistant Director at Moody’s Analytics Knowledge Services where he specializes in Risk Management, Data Analytics, Bank Regulatory Capital Management, Asset Management and Stress Testing. Well versed in both local and global financial markets, he entered the Capital Markets domain through his former role as a Senior Business Analyst at Millennium IT, a London Stock Exchange Group Company, where he focused on Global Trading Platforms, Market data Dissemination Systems and Market Surveillance Systems. Throughout his career he has also been involved in Software Development, specifically mastering trading and portfolio analytics technologies. Mr Perera holds a Master’s Degree in Quantitative Finance and Financial Engineering from the University of Manchester (UK) and a Bachelor’s Degree in Computer Science and Engineering from the University of Moratuwa. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) and is also a Microsoft Certified Professional. He was also a guest lecturer at the Department of Mathematics of the University of Moratuwa. He was a Senior Oarsmen and the Vice-Captain of the University of Moratuwa Rowing team and took part in many institutional regattas, inter-university and national level rowing championships. He was also an active member of EISL Toastmasters Club.

ඉමේෂා සංජීවනී
මූල්‍ය අංශ ප්‍රධානි
ඉමේෂා සංජීවනී
මූල්‍ය අංශ ප්‍රධානි

ඉමේෂා සංජීවනී මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ අධිසාමක සාමාජිකාවක වේ.

එමෙන්ම ඇය ගණකාධිකරණය පිලිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් සහ අනුකූලතා පිලිබඳ ICA ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබා ගෙන ඇත.

මූල්‍ය, විගණන, ගිණුම්කරණ හා බදුකරණ යන අංශයන්හි වසර 12කට අධික අත්දැකීම් රැසක් ඇය සතු වේ.

ඇය PricewaterhouseCooperse හි අභ්‍යාසලාභී ගණකාධිකාරීවරියක ලෙස 2004 වසරේදී සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කල අතර 2008 වසරේදී ගණකාධිකාරීවරියක ලෙස කාගිල්ස් (සිලෝන්) PLC සමග සම්බන්ධ විය.

චර්මනී කුලතුංග
මානව සම්පත් අංශ ප්‍රධානී
චර්මනී කුලතුංග
මානව සම්පත් අංශ ප්‍රධානී

Counting over 15 years of experience in Human Resources Management, Charmani Kulatunge has served in varied industries namely Apparel Manufacturing, Information Technology, Telecommunication and Banking.

Having started her career at Hemas Group she has later moved into Textured Jersey Lanka (sister company of MAS Holdings) and Bharthi Airtel Lanka Pvt. Ltd. Holding the overall Human Resources Leadership position in two IT companies; Informatics International Limited and hSenid Software International she had represented the Senior Strategic Leadership teams of those organizations and ultimately served Union Bank of Colombo PLC prior to joining Cargills Bank.

A Graduate in Management with professional qualifications in Human Resources Development, she has gained extensive experience in managing broad scope of HR Operations, Talent Development, Employee engagement, Employee Relations and Strategic Human Resources Management.

Being conversant with labor regulations, she has proven the expertise in managing Industrial Relations and Labor tribunal cases. Hands on experience in modern HRD practices such as competency mapping, Job evaluations as per HAY guidelines, Balanced Score Card etc. are among her career accomplishments.

ලසන්ත මහේන්ද්‍රරාජා
පාරිභෝගික බැංකුකරණ, ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, වාණිජ සේවා ප්‍රධානි
ලසන්ත මහේන්ද්‍රරාජා
පාරිභෝගික බැංකුකරණ, ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, වාණිජ සේවා ප්‍රධානි

ලසන්ත මහේන්ද්‍රරාජා මහතා ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, වාණිජ සේවා, ආයතනික
බැංකුකරණය, පාරිභෝගික සහ සුළු පරිමාණ ණය, මධ්‍ය සංස්ථා, ලීසිං සහ
ශාඛා බැංකුකරණය යන ක්ෂේත්‍රහි වසර 14කට අධික අත්දැකීම් රැසක් හිමි
අයෙකි.
ලසන්ත මහතා යූනියන් බැංකුව පීඑල්සී සමග සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කල
අතර ඉන් අනතුරුව නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව සමග සම්බන්ධ විය.
ලසන්ත මහතා Cardiff Metropolitan විශ්වවිද්‍යාලය (UK) මගින් මුල්‍යකරණය පිලිබඳ
විශේෂිත ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ඇති අතර මේ
වන විට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ව්‍යවසායකත්ව මුල්‍යකරණය පිලිබඳ ව්‍යාපාර
පරිපාලනය යටතේ ආචාර්ය උපාධිය ලැබීම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටී.

රාජිනී ප්‍රභාකරන්
වැය පරිපාලන සහ කාර්යාලීය මෙහෙයුම් ප්‍රධානී
රාජිනී ප්‍රභාකරන්
වැය පරිපාලන සහ කාර්යාලීය මෙහෙයුම් ප්‍රධානී

රාජිනී ප්‍රභාකරන් මහත්මිය හැටන් නැෂනල් බැංකුව සහ  කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ හි UFJ බැංකුව සමග කටයුතු කරමින් පාරිභෝගික බැංකුකරණය, භාණ්ඩාගාර, ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ පද්ධති හා පාලන ක්‍රියාත්මක කිරීම් පිලිබඳ වසර 30කට අධික අත්දැකීම් රැසක් ලබා ඇත.

ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා වෘත්තියමය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ ජීවන සාමාජිකාවක් වේ.

එමෙන්ම ඇය ACI – මූල්‍ය වෙළඳ සංගමයේ ACI මෙහෙයුම් සහතිකයද හිමි කරගෙන ඇත.

කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර, ඇය හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙහි භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් – ප්‍රධාන කළමනාකාරවරිය ලෙස කටයුතු කළාය.

චමිලා අබේසූරිය
අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී
චමිලා අබේසූරිය
අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී

චමිලා අබේසූරිය මෙනවිය වෘත්තියමය බැංකුකාරිණියක වන අතර වසර 15කට ආසන්න කාලයක් බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙහි කටයුතු කර ඇත.

රැස් කර ගැනීම් හා අයකර ගැනීම් පිලිබඳ පුළුල් දැනුමක් ඇය සතු වේ.

චමිලා මෙනවිය, කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර HSBC ශ්‍රී ලංකා, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව සහ පෑන් ඒෂියා බැංකුව යන ආයතන සමග කටයුතු කර ඇත.

ඇය ඕස්ට්‍රලියාවේ Edith Coven විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබාගෙන ඇත.

ඉන්දික ප්‍රනාන්දු
තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදවුම් සංවර්ධන අංශ ප්‍රධානී
ඉන්දික ප්‍රනාන්දු
තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදවුම් සංවර්ධන අංශ ප්‍රධානී

ඉන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා තොරතුරු තාක්ෂණ මෘදුකාංග සංවර්ධනය පිලිබඳ වසර 27කට අධික අත්දැකීම් ලබා ඇති අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ Curtin විශ්වවිද්‍යාලය මගින් තොරතුරු කළමනාකරණය පිලිබඳ විද්‍යාවේදී පශ්චාත් උපාධියක් ලබාගෙන ඇත.

ඉන්දික මහතා, වසර 13ක කාලයක් ජාතික සංවර්ධන බැංකුව වෙත සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව 2015 වසරේදී කාගිල්ස් බැංකුව සමහ සම්බන්ධ විය. ඔහු 2000 වසරේදී  ABN Amro බැංකුව සමගින් සිය බැංකුකරණ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කර ඇත. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙහි සහ Saudi Aramco (ඇමරිකානු තෙල් සමාගම) හි අත්දැකීම්, ඔහුගේ සම්පුර්ණ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශ අත්දැකීම් සඳහා තවත් වසර 8ක් එක් කර ඇත.

ගයන්ත විජේකෝන්
අනුකූලතා අංශ ප්‍රධානී
ගයන්ත විජේකෝන්
අනුකූලතා අංශ ප්‍රධානී

ගයන්ත විජේකෝන් මහතා ශ්‍රී ලංකාවෙහි Standard Chartered බැංකුව සමගින් සිය බැංකුකරණ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන ලද අතර ඉන් අනතුරුව වසර 16ක් විදේශීය රටක සේවය කරන ලදී.  Emirates NBD (වත්කම් අතින් මැද පෙරදිග විශාලතම බැංකුව) සහ HSBC ඇතුළු ගෝලීය බැංකු රැසක සේවය කරමින් අනුකූලතා අංශයට අදාලව විවිධ වූ තනතුරු දරමින් කටයුතු කර ඇත.  කාගිල්ස් බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර අවසාන වශයෙන් HSBC හි MENAT කලාපය (මැද පෙරදිග, උතුරු අප්‍රිකාව හා තුර්කිය) සඳහා මූල්‍ය අපරාධ අනුකූලතාව / මූල්‍ය අපරාධ තර්ජන අවම කිරීම් යන අංශයන්හි කළමනාකරණ තනතුරු දරන ලදී.

ජෝන් අරසරත්නම්
භාණ්ඩාගාර සේවා ප්‍රධානී
ජෝන් අරසරත්නම්
භාණ්ඩාගාර සේවා ප්‍රධානී

Mr. John Arasaratnam, Head of Treasury possesses over 12 years’ experience collectively in Banking & Finance. Starting his career at Nestle Lanka Plc in Treasury division and then moved to ICICI bank Sri Lanka. His wealth of experience spreads across Dealing as well as in Financial reporting. He gained exposure in FX, MM, Fixed Income & Derivative products in ICICI bank over 6 years and joined Cargills bank in 2017 as a Dealer and successfully progressed in his career to achieve the overall leadership position in Treasury Front office of the Bank.

Mr. Arasaratnam holds a degree in Economics and Management (BSc) from London school of Economics (LSE) and ACI dealing certificate from The Financial Market Association.

දුෂ්‍යන්තන් සෝමසුන්දරම්
විකුණුම් ප්‍රධානී
දුෂ්‍යන්තන් සෝමසුන්දරම්
විකුණුම් ප්‍රධානී

Mr.Dushyanthan Somasundaram, Head of Central Sales is an experienced Sales Professional with demonstrated performance in the Banking Industry for 13 years, along with 10 years’ Managerial experience. Starting his career at Nations Trust Bank PLC and then moved to Cargills Bank Limited, Mr. Somasundaram possesses exposure in Business Relationship Management, Team Management, Sales & Marketing etc., He is a Member of Sri Lanka Institute of Marketing (PCM), holds MSc. in Marketing at Asia e University – Malaysia and an MBA at Asia e University – Malaysia conducted by Cambridge College Business and Management – Colombo, Sri Lanka.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form