මුල් පිටුව // පුද්ගලික
කෘෂි ව්‍යාපාර සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය
සාර්ථකත්වය සහ ජාතික වර්ධනය සඳහා
ඔබ ලඟින්ම
011 7 640 640

ඔබේ සාර්ථකත්වය ජාතියේ වර්ධනයට දායක වේ. අපගේ මෙහෙවර වන්නේ එම වර්ධනයට හවුල් වීමයි.

බැංකුව ලබා දෙන කෘෂි/ ක්‍ෂුද්‍ර ණය

බැංකුව ලබාදෙන කෘෂි/ ක්‍ෂුද්‍ර ණය

ණය මුදල ණය මුදල තීරණය කරනු ලබන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය/ව්‍යාපෘතිය මත පදනම්වය
ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන්නන් සහ ණය ලබා දීමේ ක්‍රියාකාරකම් සියළුම කෘෂිකර්ම /ක්‍ෂුද්‍ර ව්‍යවසාය ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා
පොලී අනුපාතය 2023 ඔක්තෝබර් 31 වන දින සිට වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 14%කි.  (ණය මුදල සහ පවතින තත්වය අනුව වෙනස් විය හැකිය)
සහන කාලය ව්‍යාපෘතියට අනුව සහන කාලය තීරණය කරනු ලැබේ
ණය ආපසු ගෙවීම ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය වසර 7ක් දක්වා වේ
ණය ප‍්‍රදානය ණය ප‍්‍රදානය, ඇගයීමෙන් පසු කොන්දේසි සපුරාලීමට යටත් වේ
ඔබ දැන සිටියාද?

➔ ආපසු ගෙවීමේ කාලය වසර 7ක් දක්වා වන කෘෂිකර්ම සහ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය අපි ලබා දෙන්නෙමු

➔ අපි ඔබට ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාතයන් ලබා දෙන්නෙමු

➔ සෑම වර්ගයකම කෘෂි ව්‍යාපාර/ ක්‍ෂුද්‍ර ව්‍යවසාය ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවා සඳහා සහායවීමට අපි සූදානමින් සිටින්නෙමු

සුදුසුකම්
 • ණය ඉල්ලූම්කරුවෙකු තනි පුද්ගලයෙකු වශයෙන් හෝ ඒකාබද්ධව කෘෂිකර්ම / ක්‍ෂුද්‍ර ව්‍යවසාය ක්‍රියාකාරකම් වල අවම වශයෙන් එක් වසරක ඍජු හෝ වක‍්‍ර සහභාගීත්වයක් තිබිය යුතුය
 • ව්‍යාපාරික ආයතන (හවුල්කාරිත්ව, සංස්ථා හෝ හිමිකාරිත්වයන්)ලියා පදිංචි කර තිබිය යුතු අතර ණය පහසුකම ඉල්ලූම්කරන දිනය වන විට අවම වශයෙන් වසර තුනක කාලයක් ව්‍යාපාරයේ නියැලී සිටිය යුතුය
 • ණය කල්පිරෙන විට වයස අවුරුදු 18ත් 65 ත් අතර විය යුතුය. ණය ගැනුම්කරුවෙකු වයස අවුරුදු 60ට හෝ ඊට වැඩිනම්, දුවක හෝ පුතෙකු වැනි පවුලේ සාමාජිකයෙකු ණයට ඇතුලත් කළ යුතුය
 • අදාළ ඇපකර සඳහා වන අවශ්‍යතා එක් එක් අවස්ථාවන්හි තත්වයන් අනුව වෙනස් වේ
ණය මුදල
 • ණය ලබා ගැනීමේ අරමුණ සහ ආදායම් උත්පාදනයේ මට්ටම අනුව ණය මුදල තීරණය කරනු ලැබේ
 • ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා ගන්නා ණය මුදලෙන් 20%ක අවම දායකත්වයක් සේවා දායකයා විසින් දැරිය යුතුය
 • අවම ණය වටිනාකම රු. 20,000/- වන අතර උපරිමට රුපියල් මිලියන 100කි. (ණය ලබා ගැනීමේ අරමුණ, ඇපකරය සහ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවට යටත්ව)
අපේ අවශ්‍යතාවයන්
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද ණය ඉල්ලූම් පත‍්‍රයක්.
 • ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම් පතෙහි/ ගමන් බලපත‍්‍රයේ/ රියදුරු බලපත‍්‍රයේ පිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3සිට 6 දක්වා කාලය තුල ආදායම් විස්තර සඳහා සාක්‍ෂි (නවතම තොරතුරු), බැංකු ගිණුම් ප‍්‍රකාශ (අදාළ වන්නේ නම්) සමග
 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරිමේ, මුල්‍ය සහ වෙනත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධ ලේඛන වල පිටපත් (අදාළ වන්නේ නම්)
 • නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ, ණය ලබාදීම පිළිබඳ තොරතුරු කලින් කලට වෙනස් විය හැකිය. ඒ අනුව, නවතම තොරතුරු සහ වත්මන් නියමයන් සහ කොන්දේසි දැනගැනීම සඳහා ඔබට සමීපතම බැංකු ශාඛාව සම`ග සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

 

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form