Home // About Us
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය
අභිමානවත් මග පෙන්වීමක්.
විශිෂ්ඨ නායකත්වයක්.
රන්ජිත් පේජ්
සභාපති (විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක)
රන්ජිත් පේජ්
සභාපති (විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක)

රන්ජිත් පේජ් මහතා සීමාසහිත C T Holdings පුද්ගලික සමාගමෙහි කළමනාකරණ අධ්යක්ෂකවරයා වන අතර කාගිල්ස් සිලෝන් පුද්ගලික සමාගමෙහි නියෝජ් සභාපතිවරයාද වේ. එමෙන්ම ඔහු සමූහ සමාගම් කිහිපයකම අධ්යක්ෂක මණ්ඩලයන්හි සේවය කරයි. පේජ් මහතා ශ්රී ලාංකික මහ ජනතාව වෙත සුපිරි වෙළඳසැල් සංකල්පය හඳුන්වා දෙමින් ආහාර අලෙවිකරණය, අහාර සේවා හා නිෂ්පාදනය යන අංශයන්හි වසර 30කට අධික කළමනාකරණ අත්දැකීම් ලද පුද්ගලයෙකි.

තිරසාර ව්යාපාරයක් සඳහා ඔහු ශක්තිමත් ක්රියාකාරී පුද්ගලයෙකු වන අතර ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, UNIDO වැනි ජාතික හා අන්තර්ජාතික සංසඳයන්හිදී ඔහුගේ විශේෂඥතාව බෙදාගැනීම සඳහා ඇරයුම් ලබා ඇත.

සෙනරත් බණ්ඩාර
කළමණාකර අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී
සෙනරත් බණ්ඩාර
කළමණාකර අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී

Mr. Senarath Bandara is a banking professional with a distinguished career spanning over 30 years at Bank of Ceylon and retired as its General Manager/Chief Executive Officer.

He has served on several Boards of subsidiaries and associate companies of BOC, in addition to Lanka Clear (Pvt) Ltd, Credit Information Bureau, and Lanka Financial Services Bureau Ltd.

He has also served as a member of the governing body of the Institute of Bankers of Sri Lanka; a member of the Council of Wayamba University of Sri Lanka, served as Chairman of the Asia-Pacific Rural Agriculture Credit Association (APRACA) – a regional association operating based out of Bangkok; Thailand; served as Vice Chairman of the Sri Lanka Bankers Association; and
was a past President of the Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

Mr. Bandara has a BSc from the University of Kelaniya and a MBA from the Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayewardenepura, Postgraduate Executive Diploma in Bank Management-Institute of Bankers of Sri Lanka and an Advanced Management Program from Harvard Business School, USA. Mr. Bandara is a Fellow of the Institute of Bankers of Sri Lanka.

P S මාදවන්
විධායක අධ්‍යක්ෂක
P S මාදවන්
විධායක අධ්‍යක්ෂක

ප්‍රභූ මාදවන් මහතා කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (UK) හි සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයෙහි සහකාර සාමාජිකයෙකු වේ. එමෙන්ම ඔහු වාණිජවේදී උපාධිධාරියෙකුද වේ. මූල්‍ය, විගණන, ගිණුම්කරණ හා බදුකරණය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි වසර 19කට අධික අත්දැකීම් ඔහු සතු වේ. මොහු සීමාසහිත කාගිල්ස් සිලෝන් පුද්ගලික සමාගමෙහි අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි.

මුහමඩ් ඔස්මාන් ෆයිසාල් සාලි
විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
මුහමඩ් ඔස්මාන් ෆයිසාල් සාලි
විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

ෆයිසාල් සාලි මහතා NDB නිවාස බැංකුව හා අමානා බැංකුව යන නවතම බැංකු දෙකෙහි විශේෂිත වූ හැකියාවන් සහිතව ඒවායෙහි ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවෙහි හා විදේශයන්හි බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයන්හි වසර 30කට අධික විවිධාකාර වූ අත්දැකීම් රැසක් සහිත අයෙකි.

13 වසරක ජේෂ්ඨ කළමනාකාර ධුරයෙහි සහ 13 වසරක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තනතුරු වල අත්දැකීම්ද මේ සඳහා ඇතුලත් වේ. ඔහු විසින් ANZ Grindlays බැංකුවෙහි ආයතනික හා වෙළඳ බැංකුකරණ ප්‍රධානි, ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි (NDB) ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි, NDB නිවාස බැංකුවෙහි විධායක අධ්‍යක්ෂක/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි, Amana Investments Limited හි කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක සහ අමානා බැංකුවෙහි කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි යන තනතුරුද දරන ලදී.

රිචඩ් ඊබෙල්
විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
රිචඩ් ඊබෙල්
විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

රිචඩ් ඊබෙල් මහතා, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (CA ශ්‍රී ලංකා) සහ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (CIMA), UK හි අධිසාමක සාමාජිකයෙකු වේ. එමෙන්ම ඔහු වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනය (CIM), UK මගින් අලෙවිකරණය පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබාගෙන ඇත.

ඊබෙල් මහතා, 1977 වර්ෂයේදී වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු වශයෙන් සුදුසුකම් ලැබීමෙන් පසුව වසර 38ක කාලයක් විවිධ වූ මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් අංශයන්හි අත්දැකීම් ලබා ඇත. මෙම කාල සීමාව සඳහා, 2009 අග භාගයේ සමාගමෙන් ඉවත් වන අවස්ථාවේදී මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් Hayleys PLC හි සේවය කල වසර 32ක කාලයද 2010 වසර මැද භාගයේ සිට 2012 වසර මැද භාගය දක්වා ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි ලෙස Loadstar (Pvt) Ltd හි සේවය කල වසර 2ක කාලයද ඇතුලත් වේ.

ඔහු CIMA ශ්‍රී ලංකා අංශයෙහි හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන අතර ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ තත්ත්ව ආරක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකි. 2014 ජුනි මසදී, ඔහු විගණන කමිටු සැසියක් පිහිටුවීමට සහභාගී වූ අතර එය පැවති කාලසීමාව තුල සැලකිය යුතු ප්‍රභලතාවයක් අත්පත් කර ගත් එම වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වී සිටී.

ඊබෙල් මහතා, Finlays Colombo PLC සහ Softlogic Holdings PLC හි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ස්වාධින විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ලෙසද, එම ආයතන දෙකෙහි විගණන කමිටු හා සම්බන්ධවද සේවය කරයි. එමෙන්ම ඔහු දන්කොටුව පෝසිලේන් PLC සහ ලාෆ්ස් කැපිටල් සමාගමෙහිද එම ධාරිතාවයෙන්ම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙහි සේවය කරන ලදී.

රුවිනි ප්‍රනාන්දු
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
රුවිනි ප්‍රනාන්දු
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

රුවිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙහි කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මගින් කුසලතා සම්මාන සහිතව ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ උසස් උපාධියක් ලබා ගෙන ඇති අතර වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයෙහි (CIMA ) UK සහ වරලත් සහතික කල ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයෙහි (ACCA) UK අධිසාමක සාමාජිකයෙකු වේ.

ඇය දැනට ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයෙහි මූල්‍ය හා ප්‍රාග්ධන පිලිබඳ ජාතික න්‍යාය පත්‍ර කමිටුවෙහි සාමාජිකයෙකු වන අතර 2001 වසරේ සිට 2004 වසර දක්වා රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශ නියෝජනයන් ගෙන් සමන්විත වූ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක නියාමන කටිටුව යලි ගොඩනැගීමේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ මණ්ඩලයෙහි සාමාජිකයෙකුද විය.

රුවිනි මහත්මිය, Carson Cumberbatch සමුහයෙහි ආයෝජන කළමනාකරණ සමාගම වන Guardian Fund Management Limited හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කරන ලදී.

එමෙන්ම ඇය වසර 12ක් පුරා Carsons සමුහයෙහි ආයෝජන අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරමින් Ceylon Guardian Investment Trust PLC හි සහ එහි අනුබද්ධිත සමාගම් රැසක විධායක අධ්‍යක්ෂකවරියක ලෙසද කටයුතු කරන ලදී.

තවද ඇය බලපත්‍රලාභී ඒකක සංගත තුනක් කළමනාකරණය කරනු ලබන ඒකක සංගත කළමනාකරණ සමාගමක් වන Guardian Acuity Asset Management Limited හි හවුල් විධායක නිලධාරී ලෙසද කටයුතු කරන ඇත.

වර්තමානයේදී රිවිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය කොළඹ PricewaterhouseCoopers (PwC) හි පුද්ගලික සමාගම්, රාජ්‍ය සමාගම් හා හවුල් ව්‍යාපාර සදහා උපදේශන හා වෙළඳ මූලෝපායන් පිලිබඳ අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කරනු ලබන අතර සමාගමෙහි ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘති සහ යටිතල පහසුකම් පරිශීලනය පිලිබඳ සහ අරමුදල් රැස්කිරීමේ නියෝගයන් ඇතුළු වෙළඳ මූලෝපායන් පිලිබඳ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරයි.

මේරියන් පේජ්
ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
මේරියන් පේජ්
ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

මේරියන් පේජ්  මහත්මිය, 1990 වසරේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල (CSE) ලිහිල්කරණය කිරීමේ සිට Credit Lyonnais, Smith New Court, Lehman Bros යන ආයතන මෙන්ම දැනට සේවය කරන Asiabox උපදේශන සේවා ආයතනහිද සේවය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව විදේශ ආයතනික ආයෝජකයින්ගේ (FIIs) ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි පුරෝගාමියෙකු ලෙස කටයුතු කරන ලදී. වසර 30කට අධික කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය සහ ආසියානු මූල්‍ය වෙළඳපොල තුල ලද දිගු කාලීන අත්දැකීම් හා මැදිහත්වීම සමගින් ඇය ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රමුඛ පෙලේ කළමණාකරුවන් සමග ශක්තිමත් සබඳතා ජාලයක් ගොඩනගා ගෙන ඇත.   

 

මේරියන් පේජ් මහත්මිය එක්සත් ජනපදයෙහි වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයෙහි අධිසාමක සාමාජිකාවකි.

යුධිෂ්ත්‍රන් කනගසබේ
ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
යුධිෂ්ත්‍රන් කනගසබේ
ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

යුධී කනගසබේ මහතා ශ්‍රී ලංකා  වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයෙහි (CA ශ්‍රී ලංකා) අධිසාමක සාමාජිකයෙකු වේ. PricewaterhouseCoopers ආයතනයෙහි ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් හා සිංගප්පූරුව යන රටවල වසර 35කට අධික අත්දැකීම් සමගින් PricewaterhouseCoopers – ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් හි ජේෂ්ඨ හවුල්කරුවකු ලෙස 2017 වර්ෂයෙහි මාර්තු 31 වන දින විශ්‍රාම ගැනීමට පෙර කටයුතු කරන ලදී. එමෙන්ම ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයෙහි විවිධ වූ කමිටු කිහිපයක් සඳහාම සේවය කරන ලදී.

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස, ඔහු ශ්‍රී ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල විගණන කමිටුවෙහි සහ අදාළ පාර්ශව ගනුදෙනු කමිටුවෙහි සභාපති ලෙස සහ Millenium IT ESP පුද්ගලික සමාගමෙහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල විගණන කමිටු සභාපති ලෙස වර්තමානයේ සේවය කරයි. එමෙන්ම ඔහු Cargills Ceylon PLC, සීමාසහිත Cargills Food Company, Hunter & Company PLC, සීමාසහිත Lanka Canneries සහ සීමාසහිත EAP Holdings හි විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂක ලෙස සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල විගණන කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙසද සේවය කරයි.

යුධී මහතා 2016 අගෝස්තු මස සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා යූනියන් බැංකුවෙහි විගණන කමිටු සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ලදී. එමෙන්ම ඔහු 2018 පෙබරවාරි සිට 2019 නොවැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිසම් සභාවෙහි කොමසාරිස්වරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරන ලදී.

අමෙන්ද්‍ර ද සිල්වා
සමාගම් ලේකම්
අමෙන්ද්‍ර ද සිල්වා
සමාගම් ලේකම්

2018 මැයි මස 1 වන දින සමාගම් ලේකම් ලෙස පත් කරනු ලැබූ ඇය, බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රයෙහි වසර 20කට අධික අත්දැකීම් සහිත අයෙකි. ඇය නීතිඥවරියක වන අතර අන්තර්ජාතික අනුකූලතා සංගමයෙහි අනුකූලතා පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබා ගෙන ඇත. මීට පෙර ඇය ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි නෛතික නිලධාරියෙකු ලෙස සහ හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙහි නීති අංශ (ආයතනික) කළමනාකාර ලෙස කටයුතු කර ඇත. බැංකුව සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර, ඇය ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙහි අනුකූලතා අංශය මෙහෙයවන ලදී.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form