මුල් පිටුව // පුද්ගලික
Cargills Bank Shopping Debit Card
Control
is in your hands
011 7 640 640

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය සහිත ස්පර්ශයකින් තොර ඩෙබිට් කාඩ්පත් හරහා බැංකුකරණ පහසුව ඔබ වෙත ලබා දෙමින්.

We offer you

ස්පර්ශයකින් තොර ගෙවීමේ තාක්ෂණය සමග වේගවත්ව හා පහසුවෙන් භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ හැකියාව

වැඩි ආරක්ෂාවක් සඳහා EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය

3000කට අධික LankaPay හා සම්බන්ධ ATM සහ ගෝලීය වශයෙන් Cirrus, Maestro & MasterCard හරහා මිලියනයකට අධික ATM සංඛ්‍යාවකට පිවිසීමේ හැකියාව

මිලියන 38කට අධික MasterCard පිලිගනුලබන වෙළඳසැල් මගින් පිළිගැනීම

ඔබගේ ගනුදෙනු වලදී කෙටි පණිවුඩ (SMS) දැන්වීම්

You should also know

 

ගාස්තු වර්ගය
විදේශීය ගනුදෙනු සියලුම විදේශීය ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් ගනුදෙනු බැංකු භාණ්ඩාගාර විකුණුම් අනුපාතිකය භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. දේශීය විනිමය අනුපාත චලනයන් අවම කිරීම සඳහා, 2022 ඔක්තෝම්බර් 03 දින සිට බිල්පත් කරන අවස්ථාවේදී අමතර මුදලක් (4%) අනුපාතයට ඇතුළත් කෙරේ.

 

Tariff Guide

Terms and Conditions of Mastercard World Debit Card

 

 

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත (Image Card)

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු ඩෙබිට් කාඩ්පත ඔබ සිතැඟි පරිදි වූ ඡායාරුපයක් සමගින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමේ හැකියාව දැන් අත්විඳින්න.

රූපමය ඩෙබිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය කාඩ්පත් අයදුම්පත

රූපමය ඩෙබිට් කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය  : කාගිල්ස් බැංකු රූපමය  කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය

රූපමය ඩෙබිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න

නියැඳි රූපමය කාඩ්පත් බලන්න. – නියැඳි රූපමය කාඩ්පත්

 

 

පහත දක්වා ඇති රටවල් දැනට පුළුල් එක්සත් ජනපද සම්බාධක වලට යටත් වේ. මෙම කලාපයන්හි සහ රටවල් වල Mastercard සතු කාර්යාල, අනුබද්ධිතයින්, හෝ අනුබද්ධිත සමාගම් නොමැති අතර පාරිභොගිකයින් හට කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම හෝ POS ටර්මිනල හෝ ATM මගින් ගනුදෙනු ලබා ගැනීමට Mastercard බලපත්‍ර ලබා නොදේ.

    • ඉරානය
    • උතුරු කොරියාව
    • සිරියාව
    • සූඩානය
    • ක්රිමියාව
කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form