මුල් පිටුව // පුද්ගලික
MASTERCARD GOLD
Control
is in your hands
011 7 640 640

අප ඔබට පිරිනමනවා
 • ස්පර්ශයකින් තොර ගෙවීමේ තාක්ෂණය සමග වේගවත්ව හා පහසුවෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව
 • වැඩි ආරක්ෂාවක් සඳහා EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN තාක්ෂණය
 • දින 55ක් දක්වා වූ ණය කාලසීමාව
 • කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සමගින් වසර පුරා ආකර්ෂනීය වට්ටම් හා දීමනා
 • Mastercard ATM ජාලය හරහා ලොව පුරා විහිදුනු ATM මුදල් අත්තිකාරම් පහසුකම
ශේෂය මාරු කිරීමේ වැඩසටහන

 

දැන් ඔබට වෙනත් බැංකු වල පවතින ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ශේෂය (ශේෂයන්) කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් වෙත මාරු කර එය අවම පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ මාස 48ක් දක්වා වූ සමාන මාසික වාරික මගින් නැවත පියවා අවසන් කිරීමේ අවස්ථාව.

 • මාරු කල හැකි අවම ශේෂය රු. 25,000/- වන අතර කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සඳහා වන ණය සීමාවෙන් 100% දක්වා වූ උපරිම සීමාවක් දක්වා ශේෂය මාරු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

 

 

ශේෂය මාරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ශේෂය මාරු කිරීමේ අයදුම්පත : කාගිල්ස් බැකු ශේෂය මාරු කිරීමේ අයදුම්පත :Cargills-Bank-Balance-Transfer-Application
 • වෙනත් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත සඳහා ලැබුණු නවතම ගිණුම් ප්‍රකාශනය

ශේෂය මාරු කිරීමේ කොන්දේසි හා නියමයන් : 

ශේෂය මාරු කිරීම  – කොන්දේසි හා නියමයන් ලේඛනය

 

 

Tariff Guide
ගාස්තු වර්ගය Gold
ප්‍රාථමික කාඩ්පතට අදාළ වාර්ෂික ගාස්තුව රු.  2,500/-
සම්බන්ධවීමේ ගාස්තු නොමිලේ
පරිපූරක කාඩ්පත් සඳහා වාර්ෂික ගාස්තුව රු.  1,500/-
පරිපූරක කාඩ්පත් සඳහා සම්බන්ධවීමේ ගාස්තුව නොමිලේ
පොළී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) 28%
පොළී රහිත කාල සීමාව උපරිම දින 55
අවම ගෙවීම් 4% x මුළු හිඟ මුදල*
සීමාව ඉක්මවිමේ ගාස්තුව රු.  1,500/-
ප්‍රමාදවී ගෙවීම් ගාස්තුව රු.1,600/-
මුදල් අත්තිකාරම් සීමාව 50% x සීමාව
මුදල් අත්තිකාරම් ගාස්තු රු. 400/- + 5% මුහුණත් අගයෙන්
සීමාව ඉහල නැංවීමේ ගාස්තුව(තවකාලික/ස්ථීර) රු. 1,100/-
කාඩ්පත් ආදේශන රු.  1,200/-
පුද්ගල හඳුනාගැනීම් අංකය (PIN) ආදේශන ගාස්තු රු.  200/-
ප්‍රකාශන පිටපත් ගාස්තුව රු.  250/-
ඩිජිටල් ප්‍රකාශණ පිටපත නොමිලේ
චෙක්පත් ආපසු හැරීයාමේ ගාස්තු රු.  900/-
බදු/වීසා/සීමාව/පොළිය තහවුරු කිරීමේ ලිපි රු.  750/-
විදේශයන් වෙත කුරියර් ගාස්තු රු.  4,000/-
සංචාරක රක්ෂණය අ/නො
රූපමය කාඩ්පත් සේවාව සඳහා වන ගාස්තුව  – තමාගේම ඡායාරූප සඳහා රු. 1,000/-
රූපමය කාඩ්පත් සේවාව සඳහා වන ගාස්තුව  – ඡායාරූප ගැලරියෙහි ඇති ඡායාරූප සඳහා රු.  500/-
ඡායාරූප ආදේශන ගාස්තු(කාඩ්පත් ආදේශන ගාස්තු මීට අමතරව අදාළ වේ) රු.  1,000/-
කෙටි පණිවිඩ වාර්ෂික ගාස්තුව රු. 300/-

 

ගාස්තු වර්ගය
විදේශීය ගනුදෙනු සියලුම විදේශීය ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් ගනුදෙනු බැංකු භාණ්ඩාගාර විකුණුම් අනුපාතිකය භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. දේශීය විනිමය අනුපාත චලනයන් අවම කිරීම සඳහා, 2022 ඔක්තෝම්බර් 03 දින සිට බිල්පත් කරන අවස්ථාවේදී අමතර මුදලක් (4%) අනුපාතයට ඇතුළත් කෙරේ.

 

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත (Image Card)

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ඔබ සිතැඟි පරිදි වූ ඡායාරුපයක් සමගින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමේ හැකියාව දැන් අත්විඳින්න.

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය  : කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න

නියැඳි රූපමය කාඩ්පත් බලන්න. – නියැඳි රූපමය කාඩ්පත්

Credit Card Statement
Terms and Conditions

Credit Card – Terms and Conditions

*ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පියවීම්  ,ජංගම බැංකුකරණය සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හරහා සිදු කිරීමේදී ,අදාල  දින  සවස 6.00 ට ප්‍රථම සිදු කළ යුතුය. එමඟින් ගෙවීම්වල ප්‍රමාද වීම් අවම කරගත හැක

*පහත දක්වා ඇති රටවල් දැනට පුළුල් එක්සත් ජනපද සම්බාධක වලට යටත් වේ. මෙම කලාපයන්හි සහ රටවල් වල Mastercard සතු කාර්යාල, අනුබද්ධිතයින්, හෝ අනුබද්ධිත සමාගම් නොමැති අතර පාරිභොගිකයින් හට කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම හෝ POS ටර්මිනල හෝ ATM මගින් ගනුදෙනු ලබා ගැනීමට Mastercard බලපත්‍ර ලබා නොදේ.

 • ඉරානය
 • උතුරු කොරියාව
 • සිරියාව
 • සූඩානය
 • ක්රිමියාව
කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form