මුල් පිටුව // Corporate
වාණිජ්‍ය සේවා
නෞකාවෙන් වෙරලටත්,
ඉන් ඔබ්බටත්

සංක්‍රාන්ත වන ඔබගේ භාණ්ඩ වලටත් එහා ගිය, ඔබට සේවය කිරීමේ අරමුණට කැප වෙමින්

කාගිල්ස් බැංකුව, ආනයනකරුවන් හා අපනයනකරුවන් යන දෙපාර්ශවය සඳහාම අවදානම් කළමනාකරණයෙහි හා මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වයෙහි උසස් ප්‍රමිතියක් සමගින් වෙළඳ මූල්‍ය හා භාණ්ඩාගාර විසඳුම් රැසක් පිරිනමයි. වාණිජ්‍ය සේවාවන්, කාගිල්ස් බැංකුව විසින් බැංකුවෙහි ආරම්භයේ සිටම තම පාරිභෝගිකයන් වෙත පිරිනමනු ලැබූ සේවාවන්ගේ ඉදිරියෙන්ම පසු වූ සේවාවකි.

අවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී අන්තර්ජාතික වශයෙන්ද කටයුතු කිරීමේ අත්දැකීමද බැංකුවෙහි වාණිජ්‍ය කළමනාකරණ අංශය සතු වේ. කාගිල්ස් බැංකුවෙහි අත්දැකීම් සහිත කාර්ය මණ්ඩලය, අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙහි වාණිජ අංගයන් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව සහිත වන අතර ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් බැංකු සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම විදේශයන්හිද බැංකුකරණය සහ වෙළඳ මූල්‍ය කටයුතු ගොඩනැගීම සඳහා සහය වේ. ඔවුන්ගේ මෙම හැකියාවන් මගින් පාරිභෝගිකයින් සඳහා ව්‍යාපාර අවස්ථාවන් වෙනුවෙන් ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම සඳහා වෘත්තීමය සහය ලබා දේ.

බැංකුව මගින් පිරිනමනු ලබන ප්‍රධාන වාණිජ්‍ය සේවාවන්

ආනයන

  • ණයවර ලිපි
  • වාර්තා එකතු
  • නැව්ගත කිරීමේ වගකීම් සහතික
  • ආනයන මූල්‍ය
  • භාණ්ඩ ලේඛන මූල්‍ය

අපනයන

  • අපනයන වාර්තා එකතු
  • අපනයන ණයවර ලිපි උපදෙස්
  • අපනයන ණයවර ලිපි සඳහා තහවුරු කිරීම් ලබා දීම
  • අපනයන ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා පුර්ව නැව්ගත කිරීම් හා පසු නැව්ගත කිරීම් සඳහා මුදල් යෙදවීම
බැංකු ඇපකර

සියලුම වර්ගයේ බැංකු ඇපකර කාගිල්ස් බැංකුව මගින් ලබාගත හැක.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාණිජ්‍ය දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට අප සැමවිටම අවධානය යොමුකර ඇත. අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඒ සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ වටහා ගැනීම සඳහා ඔවුන් නිතර මුණගැසීමට අපි කටයුතු කරන අතර එමගින් අප සතු දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට සහ වෙළඳ ව්‍යාපාර පිලිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමට සහය වීමට අපහට හැකියාව ඇත. පුහුණුවීම් හා වැඩමුළු හරහා අපි ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන්නෙමු.

සියලු දේ අතර, විවිධාකාර වූ නියාමන අවශ්‍යතා සහ රජයේ රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීමේ අවශ්‍යතාවයද හඳුනාගනිමින්, ඉහල පාරිභෝගික සේවාවක් ලබා දීම ප්‍රමුඛ කරුණක් වන බවට අපි විශ්වාස කරමු. අපි ගනුදෙනු කටයුතු සිදු කරන වාර සංඛ්‍යාව ඉහල නැංවීමට ඉලක්ක කරන අතර පාරෝභෝගිකයන්ගේ අවදානම අවම කර තරඟකාරීත්වය පවත්වාගෙන යන අතරතුර ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණු කර ගැනීමට සහය වෙමු. කාගිල්ස් බැංකුවෙහි වාණිජ්‍ය සේවාවන් මගින්, පාරිභෝගිකයන්ගේ වෙළඳ අවශ්‍යතාවයන් සමග ගැලපෙන ඔවුන් සඳහාම විශේෂිත වූ විසඳුම් සකස් කර දීමට අපි සැම විටම උත්සාහ කරමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

“A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject.” – Sir Winston Churchill

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form