முகப்பு // Personal
MASTERCARD WORLD DEBIT CARD
Control
is in your hands

EMV இணக்கப்பாட்டு Chip மற்றும் PIN தொழில்நுட்பத்துடன்
இலங்கையில் முதன்முறையாக அறிமுகமாக்கப்பட்டுள்ள
தொடுகையின்றிய பற்று அட்டை (Debit Card) உங்களுக்கு மிகச் சிறந்த
சௌகரியத்தை வழங்குகின்றது.

We offer you

தொடுகையின்றிய கொடுப்பனவுத் தொழில்நுட்பத்துடன் விரைவான

மற்றும் இலகுவாக பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்யும் வசதி
மகத்தான பாதுகாப்பிற்கு EMV இணக்கப்பாட்டு Chip மற்றும் PIN
தொழில்நுட்பம்

3,000 இற்கும் மேற்பட்ட LankaPay உடன் இணைக்கப்பட்ட ATM
மையங்கள் மற்றும் சர்வதேசரீதியாக Cirrus, Maestro மற்றும் Mastercard
வலையமைப்புக்கள் மூலமாக 1 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ATM
மையங்களை உபயோகிக்கும் வசதி

38 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட Mastercard விற்பனை மையங்களில் உபயோகிக்கும் வசதி

நீங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல் செய்யும் வேளைகளில் SMS மூலமாக அவை உடனுக்குடன் அறியத்தரப்படல்

You should also know

Tariff Guide

 

Terms and Conditions of Mastercard World Debit Card

 

கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது…
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்

உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form