முகப்பு // Personal
MASTERCARD GOLD
Control
is in your hands

நாம்உங்களுக்குவழங்கும்

தொடுகையின்றியகொடுப்பனவுத்தொழில்நுட்பத்துடன்வேகமானமற்றும்இலகுவானகொள்வனவு

மகத்தானபாதுகாப்பிற்குEMVஇணக்கப்பாட்டுChip மற்றும்PIN தொழில்நுட்பம்

55 தினங்கள்வரையானகடனெல்லைகாலம்

கார்கில்ஸ்வங்கிகடனட்டைகளுடன்வருடம்முழுவதும்கவர்ச்சியானதள்ளுபடிகள்மற்றும்சலுகைகள்

மாஸ்டர்காட்தன்னியக்கடெலர்இயந்திரவலையமைப்பினூடாகஉலகளாவில்ஏடிஎம்முற்பணம்
கடனட்டை நிலுவை கைமாற்றம்

 

ஏனைய வங்கிகளில் நீங்கள் கொண்டுள்ள கடனட்டையின் (அட்டைகளின்) தற்போதைய நிலுவையை கார்கில்ஸ் கடனட்டைக்கு கைமாற்றம் செய்து, குறைவான வட்டி வீதத்தில் 48 மாதங்கள் வரையான தவணை முறையில் சமமான மாதாந்த தவணைக் கொடுப்பனவுகளாக மீளச் செலுத்தும் வாய்ப்பு தற்போது கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

 • இவ்வாறு கைமாற்றம் செய்யப்படக்கூடிய குறைந்தபட்ச தொகை ரூபா 25,000/= ஆக உள்ளதுடன், கார்கில்ஸ் வங்கி கடனட்டையின் கடன் எல்லையின் 100% தொகைக்கு சமமான தொகையை அதிகபட்சமாக கைமாற்றம் செய்ய முடியும்.

 

ரூபா 100,000/= நிலுவையை தொகையை கைமாற்றம் செய்வதற்கான உதாரணம்;

மீள்கொடுப்பனவுக் காலம் ஏனைய வங்கியின் வட்டி வீதம் 28% ஆக இருப்பின் அறவிடப்படும் வட்டி

காலப்பகுதிக்கான வருடாந்த வட்டி வீதமான 18% இலிருந்து வட்டி விலக்களிப்பு (ரூபா)

கார்கில்ஸ் வங்கி வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) நிலுவையை கைமாற்றம் செய்கையில் காலப்பகுதிக்கான மொத்த வட்டி (ரூபா)

உங்கள் சேமிப்பு

(Rs)

6 மாதங்கள்
9,000
11%
3,232.73
5,767.27
12 மாதங்கள்
18,000
11%
6,057.99
11,942.01
18 மாதங்கள்
27,000
11.5%
9,350.07
17,649.93
24 மாதங்கள்
36,000
11.5%
12,416.76
23,583.24
36 மாதங்கள்
54,000
12%
24,440.74
29,559.26
48 மாதங்கள்
72,000
14%
31,167.09
40,832.91

 

இருப்பு பரிமாற்றம் தவணைத் திட்டக் கால்குலேட்டர்

உங்கள் வட்டி சேமிப்பு (ரூபா)

 

நிலுவையைக் கைமாற்றம் செய்வதற்குத் தேவையான ஆவணங்கள்

 • பூரணப்படுத்தப்பட்ட நிலுவை கைமாற்ற விண்ணப்ப படிவம்: Cargills Bank Balance Transfer Application
 • ஏனைய வங்கியின் கடனட்டையிடமிருந்து கடைசியாக கிடைக்கப்பெற்ற கணக்கு கூற்று

 

 

நிலுவை கைமாற்றம் செய்வதற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

Balance Transfer – T&C Document

கடனட்டை மீதான காசோலை

கடனட்டை மீதான காசோலை எனப்படுவது யாது?

 

உங்களது வர்த்தகர் கடனட்டைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத சமயங்களில் சிறந்ததொரு தீர்வாக கடனட்டை மீதான காசோலை அமைந்துள்ளது. உங்களது கார்கில்ஸ் வங்கி கடனட்டையுடன் எந்தவொரு வர்த்தக நிலையத்திலும் காசோலைகளை வரையும் சௌகரியத்தை நீங்கள் தற்போது அனுபவித்து மகிழ முடியும்!

 

கடனட்டை மீதான காசோலை வசதியை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது?  

 

பின்வரும் விபரங்களுடன் விண்ணப்பக் கடிதத்தை கார்கில்ஸ் வங்கியின் எந்தவொரு கிளையிலும் வாடிக்கையாளர் கையளிக்க முடியும்:

 • கடனட்டையிலிருந்து கழிக்கப்பட வேண்டிய தொகை
 • கடனட்டை வாடிக்கையாளரின் தேசிய அடையாள அட்டை
 • கடனட்டை இலக்கம் (க-கணக்கு இலக்கம்)
 • பயனாளியின் விபரங்கள் (ஸ்தாபனங்கள் மட்டுமே)

 

*காசோலையின் குறைந்தபட்ச தொகை ரூபா 50,000/=

*அதிகபட்ச காசோலை மதிப்பு LKR 100,000/= ஆகும்

*நடைமுறைக் கட்டணம் ரூபா 1,000/=

 

கட்டண வழிகாட்டி

 

கட்டணத்தின் வகை கோல்ட்
பிரதான அட்டை  1வது ஆண்டு சந்தா ரூபா 1,000/-
ஆண்டு சந்தா 2வது ஆண்டு முதல் ரூபா 1,300/-
இணைவதற்கான கட்டணம் ரூபா 500/-
துணை அட்டைக்கான வருடாந்த கட்டணம் ரூபா 500/-
துணை அட்டைக்கான இணைவதற்கான கட்டணம் இலவசம்
வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) 18.00%
வட்டியில்லா கால எல்லை அதிகபட்சமாக 55 தினங்கள்
குறைந்தபட்ச கொடுப்பனவு 5% x மொத்த நிலுவை*
கடன் எல்லையை அதிகரிப்பதற்கான கட்டணம் ரூபா 990/-
தாமத கொடுப்பனவுக் கட்டணம் ரூபா 990/-
முற்பண எல்லை 35% x எல்லை
முற்பண கட்டணம் ரூபா 500/- அல்லது 4%, இவற்றில் அதிகூடிய தொகை
கடன் எல்லை மீறல் கட்டணம் ரூபா 990/-
மாற்று அட்டை ரூபா 500/-
மாற்று தனிப்பட்ட அடையாள இலக்கம் ரூபா 100/-
கூற்றுப் பிரதி ஒன்றுக்கு (கடைசி கூற்று தவிர்ந்த) ரூபா 150/-
மறுக்கப்பட்ட காசோலை ரூபா 900/-
வரி/வீசா/எல்லை/வட்டி உறுதிப்படுத்தல் கடிதம் ரூபா 250/-
வெளிநாட்டு அனுப்பல் கட்டணம் ரூபா 4000/-
நிலுவை மாற்ற கட்டணம் 11% முதற்கொண்டு
0% தவணைக் கொடுப்பனவு திட்டம் கையாளுகை கட்டணம் ரூபா 500/-
Travel Insurance N/A
அட்டையில் காசோலை நடைமுறைப்படுத்தல் கட்டணம் ரூபா 1000/-
படத்துடனான அட்டை சேவைக்கட்டணம் – சொந்த தெரிவிலான படங்கள் ரூபா 750/-
படத்துடனான அட்டை சேவைக்கட்டணம் – வைப்பகத்தில் உள்ள படங்கள் ரூபா 500/-
படத்துடனான அட்டை மாற்றுவதற்கான கட்டணம்(அட்டையை மாற்றுவதற்குரியகட்டணமும்

மேலதிகமாகஅறவிடப்படும்)

ரூபா 250/-
படத்துடனான அட்டை

 

உங்களது கார்கில்ஸ் வங்கி கடனட்டையில் நீங்கள் விரும்புகின்ற படத்தைப் பொறித்து, அதனை பிரத்தியேகமாக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பினை தற்போது அனுபவியுங்கள்!

படத்துடனான அட்டைக்கான விண்ணப்பம்:  Cargills Bank Image Card Application

படத்துடனான அட்டை தொடர்பான விதிமுறைகள்: Cargills-Bank-Image-Card-Guidelines.

படத்துடனான அட்டை தொடர்பாக பொதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள்: Cargills Bank Image Card FAQs..

புகைப்படத்துடனானமாதிரிஅட்டையைப்பார்வையிட: Sample Image Card

Credit Card Statement
Terms and Conditions

Credit Card – Terms and Conditions

*பின்வரும் நாடுகள் முழுமையான அமெரிக்க தடைகளுக்கு உட்பட்டவை. மாஸ்டர்காட்டிற்கு அலுவலகங்களோ, துணை நிறுவனங்களோ அல்லது இணை நிறுவனங்களோ கிடையாது என்பதுடன், இப்பிராந்தியங்கள் மற்றும் நாடுகளில் விற்பனை மையத்திலோ அல்லது தன்னியக்க டெலர் இயந்திரங்களின் மூலமாகவோ கொடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அனுமதியை மாஸ்டர்காட் எந்தவொரு வாடிக்கையாளருக்கும் வழங்காது:

 • கிறீமியா
 • ஈரான்
 • வட கொரியா
 • சிரியா
 • சூடான்
கார்கில்ஸ் வங்கி உங்களை வரவேற்கின்றது…
கார்கில்ஸ் வங்கி வழங்கும் வியக்கவைக்கும் வங்கிச்சேவைகளை அனுபவியுங்கள்

உங்களை நாமும் அறிந்துகொள்வோம்!
cargillsbank.com மூலமாக பிரத்தியேகமான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முகநூல் வழியாக உள்நுழையவும் அல்லது கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.
OR
Inquiry Form