මුල් පිටුව // පුද්ගලික
MASTERCARD SHOPPING DEBIT CARD
Control
is in your hands

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය සහිත ස්පර්ශයකින් තොර ඩෙබිට් කාඩ්පත් හරහා බැංකුකරණ පහසුව ඔබ වෙත ලබා දෙමින්.

අප ඔබට පිරිනමනවා

ස්පර්ශයකින් තොර ගෙවීමේ තාක්ෂණය සමග වේගවත්ව හා පහසුවෙන් භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ හැකියාව

වැඩි ආරක්ෂාවක් සඳහා EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය

3000කට අධික LankaPay හා සම්බන්ධ ATM සහ ගෝලීය වශයෙන්            Cirrus, Maestro & MasterCard හරහා මිලියනයකට අධික ATM සංඛ්‍යාවකට පිවිසීමේ හැකියාව

මිලියන 38කට අධික MasterCard පිලිගනුලබන වෙළඳසැල් මගින් පිළිගැනීම

ඔබගේ ගනුදෙනු වලදී කෙටි පණිවුඩ (SMS) දැන්වීම්

තවදුරටත් දැනගත යුතු දේ

තීරුබදු ගාස්තු මාර්ගෝපදේශ

ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා කොන්දේසි හා නියමයන්

ඔබගේ ඩෙබිට් කාඩ්පත ලබා ගැනීම

ඔබේ කාඩ්පත ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ ළඟම කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාව වෙත ගොස්, එහි ඇති සරල අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න. වැඩි වෙලාවක් නොගොස්ම, ඔබගේ පුද්ගලාරෝපණය කරන ලද ඩෙබිට් කාඩ්පත ඔබගේ නිවසටම ගෙනවිත් භාර දෙනු ඇත.

 

ඩෙබිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

කාගිල්ස් බැංකුව සමග ඔබ ගිණුමක් ආරම්භ කර නොමැතිනම්, ඔබෙගේ ගිණුම ආරම්භ කිරීමේ අයදුම්පත මත Master Debit Shopping කාඩ්පතක් අයදුම් කල හැක. ඔබගේ දැනට පවතින ගිණුමක් සඳහා Master Debit Shopping කාඩ්පතක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාවක් වෙත ගොස් එම ඉල්ලීම ලබා දිය හැක.

 

 1. මාගේ Master Debit Shopping කාඩ්පත යනු කුමක්ද?

 

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත යනු, ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු ගිණුම වෙත ලෝක ව්‍යාප්ත ප්‍රවේශයක් ලබා ගත හැකි කාඩ්පතකි.

 

 1. කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත සදහා සේවා ගාස්තු අදාළ වේද?

 

ගාස්තු වර්ගය ගාස්තුව
සම්බන්ධ වීමේ ගාස්තු Platinum – රු. 300/- , World – රු. 500/-
නැවත නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු Platinum – රු. 300/- , World – රු. 500/-
වාර්ෂික ගාස්තු Platinum – රු. 300/- , World – රු. 500/-

 

 1. ගනුදෙනු කිරීම සඳහා කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත සක්‍රීය කර ගන්නේ කෙසේද?

 

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා 011 7 640 640 හරහා සතියේ දින 7 පුරා පැය 24ම විවෘතව පවතින අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

 

 1. මාහට කාගිල්ස් බැංකු ගිණුම් කිහිපයක් පවතී නම්, මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත හරහා පිවිසිය හැක්කේ කුමන ගිණුම් වෙතද?

 

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත වෙත ගිණුම් 6ක් දක්වා සම්බන්ධ කල හැක. ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් (ATM ) හෝ LankaPay ජාලය ඇතුළු MasterCard පිළිගනු ලබන ඕනෑම ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් (ATM) ප්‍රවේශ විය හැකි එක් ප්‍රාථමික ඉතුරුම් ගිණුමක් හා එක් ප්‍රාථමික ජංගම ගිණුමක් ඔබට නම් කල හැක. කෙසේ වුවද, POS ටර්මිනලයක් සහිත වෙළඳ ස්ථානයක ගනුදෙනු කිරීම සඳහා නම් කල හැක්කේ එක් ගිණුමක් පමණි. ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාවක් හරහා ලිඛිත ඉල්ලීමක්  ලබා දීම මගින්, මේ සඳහා ගිණුම් සකසා ගැනීම සිදු කල හැකිය.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත භාවිතා කල හැක්කේ කුමන ස්ථානයන්හිදීද?

 

MasterCard පිළිගනු ලබන ඕනෑම දේශීය හා විදේශීය වෙළඳ ස්ථානයන්හිදී POS ටර්මිනල මගින් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැක.

 

තවද, දේශීය වශයෙන් ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයක හෝ LankaPay හා සම්බන්ධ ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයක කාඩ්පත භාවිතා කල හැකි අතර විදේශීය වශයෙන් MasterCard පිළිගනු ලබන ඕනෑම ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයකද භාවිතා කල හැක.

 

 1. කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත මගින් සිදුකරනු ලබන ගනුදෙනු සඳහා අවසර ලබා දීමට මා අත්සන් කිරීම හෝ පුද්ගල හඳුනාගැනීමේ අංකය (PIN) ඇතුලත් කිරීම සිදු කල යුතුද?

 

සියලුම ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) මගින් සිදු කරන ගනුදෙනු සඳහා PIN අංකය ඇතුලත් කල යුතුය. ඔබගේ අත්සන යෙදිය යුත්තේ POS ටර්මිනල මගින් සිදුකරනු ලබන ගනුදෙනු වලදී ලබා දෙන රිසිට් පතෙහි පමණි. ඔබට Master Debit Shopping කාඩ්පත ලැබුණු වහාම එම කාඩ්පතෙහි අත්සන යොදන පැනලය මත අත්සන් කල බවට සහතික වන්න. යම් වෙළඳ ස්ථානයන්හි POS ටර්මිනල මගින් ගනුදෙනු කිරීමේදී අමතර ආරක්‍ෂිත උපක්‍රමයක් ලෙස PIN අංකය ඇතුලත් කිරීමට ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

 

 1. දැන් මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පතෙහි චිප් කාඩ්පතක් ඇතුලත් වන්නේ ඇයි?

 

Master Debit Shopping කාඩ්පත ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී. එමගින් චිප් කාඩ්පත් සක්‍රීය ටර්මිනල වල කාඩ්පත භාවිතා කරන අවස්ථාවන් වලදී ඔබගේ කාඩ්පත් තොරතුරු සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් හිමිවනු ඇති අතර,  ලොව පුරා පිහිටි වෙළඳ ස්ථානයන්ගෙන් වැඩි පිළිගැනීමක් ලැබෙනු ඇත.

 

 1. ස්පර්ශයකින් තොර ගනුදෙනු යනු මොනවාද?

 

ස්පර්ශයකින් තොර ගනුදෙනු සිදු කිරීම සඳහා, ඔබගේ කාඩ්පත ටර්මිනලය වෙත ඇතුල් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. කාඩ්පත ටර්මිනල වෙත ලං කිරීම මගින් කාඩ්පතෙහි ඇති දත්ත හඳුනාගෙන ගනුදෙනුව සිදුකරනු ඇත. භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී, ඔබගේ කාඩ්පත තුන්වන පාර්ශවයක් වෙත ලබා දීමෙන් ඇති වන අවදානම මෙමගින් ඉවත් කර ගත හැක. එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා ස්පර්ශයකින් තොර ගනුදෙනු සීමාව රු. 5,000/- දක්වා සීමා කර ඇත.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත අස්ථානගත හෝ සොරකම් කිරීමක් සිදු වුවහොත් කල යුත්තේ කුමක්ද?

 

ඔබගේ Master Debit Shopping කාඩ්පත අස්ථානගත වුවහොත්, කරුණාකර වහාම 011 7 640 640 හරහා සතියේ දින 7 පුරා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන මධ්‍යස්ථානය අමතන්න. එමෙන්ම, කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාවක් වෙත ගොස් කාඩ්පත අස්ථානගත හෝ සොරකම් කිරීම පිලිබඳ දැනුම් දීමටද හැකියාව ඇත.

 

සොරකම්කිරිම පිලිබඳ බැංකුවට දැනුම් දෙන තුරු, කාඩ්පත මගින් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගනුදෙනු සඳහා පාරිභෝගිකයා වගකිව යුතුය. එම නිසා, කාඩ්පත අස්ථානගත හෝ සොරකම් කිරීමක් සිදුවූ වහාම ඒ බව  බැංකු දුරකථන මධ්‍යස්ථානයට හෝ බැංකු ශාඛාවක් වෙත දැනුම්දීමට පාරිභෝගිකයා වෙත උපදෙස් ලබා දෙමු.

 

 1. ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) හා POS ටර්මිනල හරහා කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත භාවිතයෙන් දෛනික ගනුදෙනු සීමාව කොපමණද?

 

Platinum Card

 • ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව රු. 80,000/-
 • POS ටර්මිනල මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ සීමාව රු. 150,000/-

 

World Card

 • ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව රු. 100,000/-
 • POS ටර්මිනල මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ සීමාව රු. 200,000/-

 

 1. කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පතෙහි කාඩ්පත් සත්‍යාපන අගය (Card Verification Value – CVV) යනු කුමක්ද?

 

Master Debit Shopping කාඩ්පතෙහි කාඩ්පත් සත්‍යාපන අගය (Card Verification Value – CVV) යනු කාඩ්පත් පිටුපස අත්සන් පැනලය මත මුද්‍රිත අංකයෙහි අවසන් අංක තුනයි. CVV අංකය තුන්වන පාර්ශවයන් වෙත හෙළිදරවු නොකිරීමට පාරිභෝගිකයාහට උපදෙස් ලබා දේ.

 

 1. කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත සම්බන්ධව ගැටළුවක් හෝ පැහදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වුවහොත්, මා ඇමතිය යුත්තේ කුමන ස්ථානයක්ද?

 

011 7 640 640 හරහා සතියේ දින 7 පුරා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන මධ්‍යස්ථානය හෝ ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාවක් වෙත පිවිසෙන්න.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පතෙහි ATM පුද්ගල හඳුනා ගැනීමේ අංකය (PIN) වෙනස් කල හැකිද?

 

ඔව්. ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ATM යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් ඔබට ඔබගේ PIN අංකය වෙනස් කර ගත හැක.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත සඳහා නවතම ATM පුද්ගල හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් (PIN) ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

 

ඔව්.ඔබට අපගේ දුරකථන මධ්‍යස්ථානය ඇමතීම මගින් නවතම PIN අංකයක් ඉල්ලුම් කල හැක. ඔබ බැංකුව සමග ලියාපදිංචි කර ඇති ජංගම දුරකථන අංකය වෙත OTAC (Over The Air Code) අංකය එවනු ඇත. ඕනෑම කාගිල්ස් බැංකු ATM යන්ත්‍රයක්, Cargills Cash ජංගම දුරකථන යෙදුම හෝ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ යෙදුම හරහා එම OTAC අංකය භාවිතයෙන් නව ATM අංකයක් ජනනය කරගත හැක.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත ළඟදීම කල්ඉකුත් වීමට නියමිතය. මා නව Master Debit Shopping කාඩ්පතක් සඳහා අයදුම් කල යුතුද?

 

කාඩ්පත කල්ඉකුත් වීමට පෙර ඔබට ආදේශන කාඩ්පතක් එවනු ඇත.

 

 1. මාගේ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පතෙහි ATM PIN අංකය අවහිර වුවහොත්, ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

 

PIN අංකය වැරදි ලෙස 3 වාරයක් ඇතුලත් කිරීම වැනි ආරක්ෂක හේතූන් මත පමණක්  PIN අංකය අවහිර වනු ඇත. පාරිභෝගිකයා විසින් අපගේ දුරකථන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය ඇමතීම මගින් PIN අංකය ජනනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන නව OTAC අංකයක් ලබා ගත යුතුය.

 

 1. මාගේ පලුදු වූ කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත ප්‍රතිස්ථාපනය කරගත හැක්කේ කෙසේද?

 

කරුණාකර ලඟම ඇති කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාව වෙත පියනගන්න.

 

 1. මාගේ නවතම කාගිල්ස් බැංකු Master Debit Shopping කාඩ්පත් අයදුම්පතෙහි තත්වය දැනගත හැක්කේ කුමන ස්ථානයකින්ද?

 

කරුණාකර 011 7 640 640 හරහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක අපගේ දුරකථන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

 

 

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form