මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ඉතුරුම් ගිණුම්
ළමා ඉතුරුම් ගිණුම
ළමා වියේදීම ආරම්භයක්
011 7 640 640

විශිෂ්ඨ දේ කිරීම සෑම දරුවෙකුම සතු සිහිනයකි
වුන්ගේ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමත් සමගම එවන් සිහින සඳහා වර්ධනය වීමට ඉඩ දෙන්න

ඔබට අයදුම්කිරීමට නම්

 

  • ඔබේ දරුවා / භාරකරත්වය ගෙන ඇති දරුවා වයස අවුරුදු 18ට අඩු විය යුතුය.
  • ඔබ වයස අවුරුදු 18ට අඩු විය යුතුය.
ඔබට අවශ්‍ය දේ!

 

  • සම්පුර්ණ කරන ලද ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ අයදුම්පත
  • බාලවස්කරුගේ උප්පැන්න සහතිකය හෝ පාසලේ විදුහල්පති විසින් සහතික කරන ලද උප්පැන්න සහතිකය
  • දෙමාපියන්ගේ හෝ භාරකරුගේ වලංගු ශ්‍රී ලංකික ජාතික හැඳුනුම්පත / ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය / රියදුරු බලපත්‍රය
ඔබේ දරුවා / භාරකාරත්වය ගෙන ඇති දරුවා වෙත,
ත්‍යාග ලබා දෙන සීමාව වයස 0 – 5 දක්වා වයස 6 – 12 දක්වා වයස 13 – 18 දක්වා
1,000 -4,999 මෘදු සෙල්ලම් භාණ්ඩ YOYO YOYO
5,000 – 9,999 චිත්‍ර පොත් අධ්‍යාපනික සෙල්ලම් භාණ්ඩ – Puzzle කැප්
10,000 – 24,999 පෙර පාසල් පොත් අධ්‍යාපනික සෙල්ලම් භාණ්ඩ – Snake & Ladder OTG Pen drive 16GB
25,000 – 49,999 කාගිල්ස් තෑගි වවුචර කාගිල්ස් තෑගි වවුචර කාගිල්ස් තෑගි වවුචර
50,000 – 99,999 දුරස්ථ පාලන කාර් දුරස්ථ පාලන හෙලිකොප්ටර් Skull Candy Headphone
100,000 සහ ඉහල ළමා බයිසිකල් Apple Ipod Shuffle 2GB Apple Ipod Shuffle 2GB
තවත් මොනවාද?
වසරේ දින 365 පුරාවට උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විවෘතව පවතින 390කට අධික කාගිල්ස් Food City ශාඛාවන් හරහා දැන් ඔබට Cargills Cash මගින් මුදල් තැන්පතු කිරීම, මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම, මුදල් යැවීම මෙන්ම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමද සිදු කල හැක.
දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න. අප සමග කතා කරන්න, අපව අමතන්න,  ඉතිරි කිරීමේ සහ සෞභාග්‍යයේ දිගු හා ඵලදායී ගමනක අපි ඔබගේ දරුවා රැගෙන යන්නෙමු.
Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form