මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ඉතුරුම් ගිණුම්
කාගිල්ස් බැංකු වැටුප් ගිණුම
ඊළඟ පියවර තැබීමට ඔබට
විශ්වාසය ලබා දෙමින්!

ඔබ ඔබේ වැටුප වෙනුවෙන් වැඩ කරන තරමටම, ඔබගේ වැටුපද ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමට ඉඩ දෙන්න.

ඔබ දන්නවාද?
 • ඔබගේ දළ වැටුපට අනුව, අපගේ පොළී අනුපාත මට්ටම් මගින් විශේෂ පොළී අනුපාතයන් ලබා දෙනු ඇත.
 • රු. 1,000/= ක මූලික තැන්පතුවක් මගින් ඔබට පහසුවෙන්ම ගිණුමක් විවෘත කල හැක.
 • ඔබගේ වැටුප් පරාසයට අනුව ප්‍රතිලාභ රැසක් ඔබට හිමිවනු ඇත.
 • “බැංකුකරණයේ පහසුව ඔබේ ඇඟිලිතුඩු අගට” අපගේ අන්තර්ජාල සහ ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ සේවාවන් මගින් ගෙන එනු ලබයි.
තවත් මොනවාද?

‘Cargills Cash’ සමගින් දැන්, වසරේ දින 365පුරා උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විවෘතව පවතින 400කට අධික Food City ශාඛාවන් මගින් මුදල් තැන්පතු කිරීම, මුදල් ආපසු ගැනීම, මුදල් හුවමාරු කිරීම හා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදුකල හැක.

ප්‍රතිලාභ
Power Ultimate Elite
දල වැටුප  රු. 75,000 අඩු රු. 75,000/ – රු. 150,000/- ත් අතර රු. 150,000ට වැඩි
ආරම්භක තැන්පතුව රු.  1,000
පොළී අනුපාතය රු. 2,000 අඩු 0.00% වා.පො.
රු.  2,000 – 9,999 4.00% වා.පො.
රු.  10,000 – 19,999 4.50% වා.පො.
රු.   20,000 වැඩි 5.00% වා.පො.
ATM කාඩ්පත නොමිලේ
ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීම (මසකදී)                        ගනුදෙනු 2ක් නොමිලේ
ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව (දිනකදී) රු. 80,000/- රු. 100,000/- රු. 150,000/-
පුද්ගලික ණය
ගුණාකාරයන් දල වැටුප මෙන් 12 ගුණයක් දල වැටුප මෙන් 15 ගුණයක්
ණය සැකසුම් ගාස්තුව ගාස්තු සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇත.
කලින් ණය පියවීම ගාස්තු සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇත.
ණය මුදල ඉහල නංවා ගැනීමේ පහසුකම්(ණය සේවා කාලය වසරකට පසුව) පැය 24ක් තුල වැඩි කරන ලද ණය මුදල ලබා දීම
කලින් අනුමත කල අයිරා
පළමු මාස 3 විධිමත්ව දල වැටුප ප්‍රේෂණය කලපසු සුදුසුකම් නැත දල වැටුප මෙන් දෙගුණයක්
සැකසුම් ගාස්තු අහෝසි කිරීම් සුදුසුකම් නැත සුදුසුකම් ඇත
වෙනත් වටිනාකම් එකතු කිරීම්
ස්ථාවර උපදෙස් SLIP හුවමාරු හරහා ගෙවීම්/ ගෙවීම් නියෝගය නොමිලේ
1 චෙක් පොත  නොමිලේ
කෙටි පණිවිඩ

පහසුකම්

නොමිලේ
ඊ- ප්‍රකාශන නොමිලේ
අවම ශේෂය අවම ගිණුම් ශෙෂයක් නොමැත
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්
 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතුය.
 • රු. 20,000/- ක හෝ ඊට වැඩි නිත්‍ය මාසික වැටුපක් ලබමින් රැකියාවක නියුතු විය යුතුය.
 • වලංගු ශ්‍රී ලාංකිකික ජාතික හැඳුනුම්පතක්/ විදෙස්ගමන් බලපත්‍රයක්/ රියදුරු බලපත්‍රයක් සහිත විය යුතුය.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි දායකයෙකු සහ/හෝ සුදුසුකම්ලත් වෘත්තිකයෙකු (CIMA, ACCA, ICA, IESL, ගෘහනිර්මාණශිල්පී, වෛද්‍ය සභාවෙහි වෛද්‍යවරයෙකු, CIM  හෝ වෙනත් ඕනෑම පිළිගත් සුදුසුකමක්) සහ/හෝ විශ්‍රාම වැටුපක් සහ/හෝ අර්ථසාධක අරමුදල් හිමි රජයේ සේවකයෙකු විය යුතුය.
තව දුරටත් දැන ගත යුතු දේ

ඉදිරි දින 30ක් (ගිණුම ආරම්භ කල දිනයේ සිට)  ඇතුලතදී ගිණුමට සිය වැටුප බැර විය යුතුය. කාගිල්ස් බැංකුවේ වැටුප් ගිණුම යටතේ පුද්ගලික ණය සහ අයිරා පහසුකම් ලබා දීම බැංකු ණය ප්‍රතිපත්තියට යටත් වේ.

ඔබට අවශ්‍ය දේ
 • ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි/ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙහි / රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක / බැංකු ප්‍රකාශනයක ඡායාපිටපතක්ඔ
 • බගේ නවතම වැටුප් පත්‍රිකාවේ පිටපතක්

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. අපි ඔබව සෞභාග්‍ය හා මූල්‍ය සාර්ථකත්වය කරා ගෙන යන්නෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form